úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Jaké hodnoty tvoří české podnikatelky? Hovoříme o miliardách
Aktuality

Jaké hodnoty tvoří české podnikatelky? Hovoříme o miliardách

Praha, 7. června 2016, Klášter minoritů sv. Jakuba – Vyhlásili jsme 9. ročník Ocenění Českých Podnikatelek – OCP. Věnovali byste pozornost ženě podnikatelce s ročním obratem 34,5 miliardy korun? Není však jenom jedna, jejich přesně 720. Ty byly doporučeny společností CRIF Czech Credit Bureau, která je odborným garantem kvalitních nominací. Čísla hovoří jednoznačně. Za devět let projektu porota vybírala z 119 719 podnikatelek, letos to představuje přesně 17 887 podnikatelek, které jsou 100 % majitelky, podnikají 4 roky a mají více jak 10 milionů korun ročně.

Generálním partnerem Ocenění Českých Podnikatelek – OCP je ČSOB, pod jejíž patronací proběhne soutěžní kategorie CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA. Hlavními partnery jsou Česká pojišťovna, pod jejíž patronací bude udělena CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ, a Microsoft ČR, který je patronem CENY ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY. Auditorem projektu je NSG Morison. Patronkou 9. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek je Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.

Vše v životě má svojí cenu, i podnikání. Podnikatelky neoceňujeme proto, aby si daly cenu do vitrínky. Tím, že oceníme jejich podnikání, myšlenky, nápady, produkty a příběh jim pomáháme, aby i ony ocenily svůj byznys, aby ocenily samy sebe, a bychom my všichni mohli být hrdí na to, co české ženy dokázaly. Myšlenka poukazovat na úspěch českých firem u nás a ve světě je společným jmenovatelem i našich dalších projektů, které všechny shrnujeme pod značkou Budujeme hrdé Česko,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka projektu. „Mimo to, české podnikatelky v porovnání s muži vlastní více společností bez negativních informací, a to přesně 69 %.

Oceňujeme podnikatelky na základě jasných kritérií a zároveň na základě jejich silných podnikatelských a životních příběhů. Jsem ráda, že kolem sebe vidíme tolik žen, které se neztratí v silné tržní konkurenci a přemýšlí o svých firmách v dlouhodobém horizontu,“ říká Michaela Lhotková, ředitelka Segmentu Firemního bankovnictví ČSOB, která je generálním partnerem Ocenění Českých Podnikatelek.

Naše analýzy ukazují, že ženy jsou v podnikání stále aktivnější. Například jsme zjistili, že došlo ke zvýšení podílu obchodních společností vlastněných jen ženami o 6 procentních bodů z původních 8 % v roce 2005 na 14 % v roce 2016. Když k tomu doplním informaci, že obchodní společnosti vlastněné pouze ženami vykazují lepší výsledky při hodnocení závažnějších negativních informací než firmy vlastnění pouze muži, musíme si jen přát, abychom zmíněné trendy v našich analýzách mohli v budoucnu potvrdit,“ uvádí Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která je odborným garantem projektu Ocenění Českých Podnikatelek.

Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé a střední podniky, Microsoft ČR, komentuje: „Síla a krása projektu Ocenění Českých Podnikatelek je v tom, že přináší skutečné a jedinečné příběhy. Svět se nám – hlavně díky moderním technologiím – mění před očima a všichni hledáme inspiraci, jak neustrnout, ale stále se rozvíjet. Právě to nás na OCP baví."

Těším se, že udělíme za Českou pojišťovnu cenu za inovativní řešení podnikatelce, která díky svým nápadům a neoblomné síle prosadí mnohdy v počátku i zdánlivě neřešitelné. A díky tomu pak roste nejen její firma, ale i ona sama. A u toho Česká pojišťovna nemůže chybět,“ říká Šárka Dolanská, Krajská ředitelka Praha II, Česká pojišťovna.

Vzhledem k tomu, že největšímu procentu českých podnikatelek je nyní více jak 60 let, je přirozené, že se setkáváme se značným nárůstem žen, co chtějí své podnikání v nejbližších 3 letech předat či prodat. Proto našich letošním posláním v rámci OCP je apelovat na ženy, aby si uvědomily, že úspěšný proces předání své firmy trvá ne zřídka i 2–3 roky a zároveň jim ukázat jednotlivé postupy, možnosti a nutnosti ke zdárnému předání firmy“, konstatuje partner NSG Morison Petr Šíma.


Kritéria hodnocení:

Do OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta CRIF – Czech Credit Bureau, který jejich firmu doporučil na základě analýzy, která mimo jiné zohledňuje i dostupnost účetních závěrek za roky 2012–2014, minimální roční obrat firem od 10 milionů Kč (tržby roku 2014) a hodnocení iRating ve stupních 1–11. Splňovat musí pravidlo 100% vlastnictví a českého občanství. Doba podnikání musí být minimálně 4 roky.

 

Soutěžní kategorie:

„ČESKÁ PODNIKATELKA, KTERÁ PODNIK VLASTNÍ A ŘÍDÍ“

Udělují se ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (roční obrat 10–30 milionů Kč), Střední společnost (roční obrat 30–80 miliónů Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 miliónů Kč a více).

„CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA“

Zde se hodnotí výjimečná podnikatelka bez ohledu na počet zaměstnanců, dále vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a dalších aspektů její činnosti. Uděluje se jedna cena. Patronem této ceny je generální partner.

„CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY – pod patronací Microsoft“

Zde se hodnotí řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.

„CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patronací České pojišťovny“

Zde se hodnotí inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.

 

Projekt Ocenění Českých Podnikatelek – OCP podporuje české podnikatelky, oceňuje jejich projekty, inovace, ekonomický růst, osobní přístup, společenský dopad a kultivaci podnikatelského prostředí. Již od roku 2008 poukazuje na společenskou odpovědnost drženou v rukou českých žen a pomáhá budovat hrdé Česko. Podnikatelkám přináší nové zkušenosti a inspiraci a nabízí příležitost získat nový nadhled a ještě větší uspokojení z podnikání.

 

Podnikatelky nyní mají možnost podávat přihlášky do letošního ročníku, a to až do uzávěrky dne 23. září 2016 ve 12 hodin. Vyhlášení vítězek proběhne na slavnostním vyhlášení 3. listopadu 2016 v Praze. Více informací o projektu naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz.


Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013