úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Každým rokem jsme v OCP o kousek dál
Úvodník

Každým rokem jsme v OCP o kousek dál

Již čtyři roky mám tu čest se účastnit projektu Ocenění českých podnikatelek, této vskutku zajímavé a inspirativní soutěže. Každý rok přináší nové poznatky, zkušenosti, inspiraci a podněty k zamyšlení. OCP je zkrátka žívá věc. V letošním šestém ročníku bych zdůraznil, z pohledu odborného garanta, tři významné inovace, které určitě přispívají k dalšímu zkvalitnění soutěže. První inovací je nový způsob segmentace semifinalistek projektu. Jde o hodnocení dle tržeb dosažených v roce 2011. Původním měřítkem byl počet zaměstnanců a ten byl na návrh partnera soutěže NSG Morison změněn právě na zmíněné tržby. Dále došlo ke sjednocení ekonomického hodnocení do jediného, ale velmi komplexního kritéria, kterým je iRating – hodnocení založené na řadě ukazatelů a validované způsobem obvyklým ve velkých bankách. Toto hodnocení vyvinuté odborným garantem soutěže má řadu referencí z finančního sektoru, ale používá se i například pro posuzování žadatelů o strukturální fondy EU. Třetím významným krokem byla pak přímá komunikace členů poroty s vybranými finalistkami soutěže. Tento nápad umožnil porotcům lépe poznat a pochopit svět žen podnikatelek. Byla to velmi zajímavá zkušenost a určitě by stálo zato jí zopakovat v příštím ročníku, a taky v těch dalších a dalších ročnících, protože tak zajímavá a úspěšná událost jako je OCP, by se zkrátka měla stát nedílnou součástí našeho podnikatelského prostředí.

Pavel Finger
člen představenstva společnosti CRIF-Czech Credit Bureau

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013