úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Těší mě podpora podnikání a kultivace prostředí v naší zemi
Ptáme se

Těší mě podpora podnikání a kultivace prostředí v naší zemi

Společnosti vlastněné ženami hodnotí v projektu Ocenění Českých Podnikatelek na základě svého ratingu a scoringu odborný garant, kterým je CRIF – Czech Credit Bureau. Na otázky nám odpovídal Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti.

Jakým způsobem sbíráte informace?

V našem systému Cribis a iRating jsou informace z desítek veřejných zdrojů a také z několika hodnověrných komerčních databází. Klíčová je kvalita dat a pak způsob jak nad nimi vytváříme informace s přidanou hodnotou pro naše klienty.

Které služby dnes klienti nejvíce poptávají a které můžete nabídnout podnikatelkám?

Velké firmy a finanční instituce využívají především investigativních možností našeho diagramu vazeb a pak naše kvalitní data, která jsou dostupná i formou in-house databází nebo webových služeb.

Menší firmy vyžívají možnosti prohlížení Flexi reportů o firmách a také Monitoring obchodních informací, kdy si klient nastaví druhy varovných informací, které chce sledovat a již se nemusí o nic starat. Aktuální varovné informace o jeho obchodních partnerech či konkurentech mu budou automaticky zasílány přímo z aplikace Cribis na jím zadané e-mailové adresy.

Naši klienti mají rovněž možnost využít prověřování obchodních partnerů na platformách iOS a Android v rámci mobilní aplikace Cribis Mobile

Co pro Vás znamená úspěch?

Úspěch se v podnikání měří především penězi, to je jaksi podmínka nutná, nikoliv však postačující. Mě osobně těší širší rozměr našich projektů, podpora podnikání a kultivace prostředí v naší zemi. A pak mě také práce musí bavit a být doplněna i okamžiky plnými humoru a nadsázky.

Na které setkání Klubu OCP nejvíce vzpomínáte?

Nedokáži vybrat jedno jediné setkání, na všech klubových setkáních oceňuji výbornou atmosféru ve společnosti zajímavých lidí.

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013