úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Největší životní sen je co nejdéle zdravá a spokojená rodina
Podporujeme podnikatelky

Největší životní sen je co nejdéle zdravá a spokojená rodina

MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D., plastický chirurg na klinice Esthé

Působí jako plastický chirurg na klinice Esthé. Zabývá se celým spektrem plastické chirurgie, kromě estetické chirurgie zejména rekonstrukcemi prsů po onkologických onemocněních a rekonstrukcemi břišní stěny. Dříve pracoval na Chirurgické klinice nemocnice Na Bulovce a na Chirurgickém oddělení nemocnice Rakovník. Přednášel na kongresu brazilské společnosti plastické chirurgie v Goiania a na světovém kongresu ISAPS (International Society of Aestetic Plastic Surgery) v Ženevě. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. je řešitelem nebo spoluřešitelem čtyř výzkumných grantových projektů Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví a jednoho projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy. Je studentem postgraduálního studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v oboru experimentální chirurgie.

Jste žákem svého otce (doc. MUDr. Jana Měšťáka, CSc.). Jaké to je?

To, že je zároveň můj otec vnímám jako závazek a motivuje mě to odvádět co nejlepší práci.

Jako první v ČR jste provedl rekonstrukci prsu po ablaci s užitím přenosu tukové tkáně obohacené o kmenové buňky. V čem je tato operace specifická?

Tato technika využívá relativně nové metody přenosu vlastní tukové tkáně, která se trochu atypicky obohacuje o kmenové buňky. Operace spočívá v odběru tukové tkáně např. z břicha, boků nebo zevních stehen, jejím zpracování, obohacení o kmenové buňky a aplikaci do místa budoucího prsu. Kmenové buňky vedou ke zvýšení procenta uchycení štěpu.

Hradí ji pojišťovna?

V současné době tuto techniku plně pojišťovny nehradí. Operace jsme financovali z výzkumných grantů.

Jak dlouho po ablaci je možné ji provést?

Rekonstrukci prsu provádíme po svolení onkologa s minimálně 3 měsíčním odstupem od ablace. V praxi většinou v odstupu jednoho roku.

Absolvoval jste několik zahraničních stáží. V čem se studium v různých zemích lišilo?

Práce plastického chirurga je ve všech rozvinutých zemích velmi podobná. Rozdíly jsou spíše v jednotlivých technikách, které se na různých místech používají. Po absolvování stáže můžeme tyto techniky přenést do našich podmínek.

V které zemi se Vám profesně líbilo nejvíce a proč?

Nejlepší zdravotní péči i výzkum mají určitě v USA. Na Taiwanu jsou jedni z nejlepších v oboru rekonstrukční mikrochirurgie.

Kam byste se chtěl vrátit třeba jako turista?

Chtěl bych se vrátit do Jordánska a podívat se tam do Petry.

V roce 2012 se stal spoluzakladatelem mezinárodní společnosti IPRAS- Trainees Association. Jste členem výkonného výboru. Čím se společnost zabývá a proč vznikla?

IPRAS-Trainees Association sdružuje rezidenty členských zemí IPRAS (International Confederation of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Societies), která sdružuje asi 40 000 plastických chirurgů z celého světa. Její náplní v prvních letech bylo zejména zlepšení komunikace mezi rezidenty v oboru plastické chirurgie z celého světa, organizovali jsme již 3 kongresy (v Athénách, Indii a Budapešti) a plánujeme také zavedení výměnných pobytů.

Věnujete se výzkumu v oblasti biomateriálů. V čem přesně výzkum spočívá? Vidíte v biomateriálech budoucnost?

Biomateriály jsou syntetické nebo biologické náhrady lidských tkání. Typickým příkladem v plastické chirurgii je např. silikonový implantát. V našem výzkumu se zabýváme celým spektrem materiálů. Nejdále jsme se zatím dostali v oblasti biologických náhrad břišní stěny, které jsou odvozeny od živočišných tkání. Ty jsou v současné době ve stadiu před započetím klinických zkoušek.

Jak vypadá Váš běžný den?

V práci začínám v 7 hodin ráno. První je na řadě vizita a sezení s ostatními doktory. Od 8 hodin jsem buď na ambulanci nebo operuji. Na Bulovce, pokud nesloužím, končím po 15 hodině. Pak mám schůzky a věnuji se experimentům. Na Esthé končím operace většinou kolem 20 hodiny, ale někdy i po půlnoci.

Máte nějaký životní sen? A profesní?

Největší životní sen je co nejdéle zdravá a spokojená rodina. Profesním snem je mít co nejvíce spokojených pacientů.

Jak relaxujete?

Nejlepší relax je odrovnání se při sportu.

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013