úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Analýza aspektů firem českých podnikatelek
Ptáme se

Analýza aspektů firem českých podnikatelek

Letos poprvé se mohou soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK-OCP zúčastnit ženy podnikatelky bez ohledu na počet osob, které zaměstnávají. Rozhodujícím měřítkem pro rozdělení do kategorií je roční obrat v miliónech korun. V rámci šestého ročníku se tak mohou zapojit i úspěšné firmy, které dříve na účast nedosáhly. Zachováno zůstalo pravidlo 100% vlastnictví, českého občanství a doba podnikání minimálně 4 roky. Nutné je také včasné odevzdání účetních závěrek za roky 2009, 2010 a 2011 a roční obrat vyšší než 10 mil. Kč. Podívali jsme se na to, jak si tyto společnosti stojí v celkovém přehledu všech společností.

Z celkového počtu 11 885 společností vlastněných Češkou splnilo ostatní podmínky soutěže 436 společností. Jaké jsou tyto společnosti a jak jsou úspěšné? Hodnotit úspěšnost firem je možné z různých úhlů. Toto hodnocení vychází z iRatingu, což je nástroj, který vyvinula jako komplexní ocenění podnikatelských subjektů společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. Kromě toho se podíváme na rozdíly ve velikostní struktuře obou skupin společností a plnění povinnosti předat účetní závěrku na Sbírku listin. Srovnání je do určité míry ovlivněno i tím, že skupina společností vlastněných ženami, je v celkovém počtu relativně malá. Na celkovém počtu společností založených nejpozději do konce roku 2008 se podílejí pouze 4 %.

Velikostní struktura společností

U společností vlastněných ženami (OCP) převládají společnosti spíše menší, což asi nepřekvapí. V grafu č. 1 (viz níže) to dokumentují údaje o podílu společností s ročním obratem do 10 mil. Kč, které u společností vlastněných ženami představují 64 %, zatímco u všech ostatních společností (OS) je to pouze 41 %.

Co je však zajímavé, je podíl společností, které vykázaly nulový obrat a podle toho tudíž nevykazují žádnou činnost. Ten je u společností vlastněných ženami ve srovnání s ostatními společnosti téměř poloviční. V souboru společností vlastněných ženami byla v roce 2011 jen necelá čtvrtina nečinných, avšak u všech společností to bylo více než dvě pětiny.

Kupodivu nejmenší rozdíl vykázaly obě skupiny společností u podílu těch z nich, jejichž obrat přesahoval 10 mil. Kč (kategorie Malá společnost, roční obrat 10 – 30mil. Kč). U společností vlastněných ženami, představovaly ty z hlediska obratu největší 12 % (kategorie Velká společnost, roční obrat 80mil Kč a více), a u souboru společností bez ohledu na vlastníka to bylo jen o šest procentních bodů více. Podíl těch s obratem nad 30 mil. Kč ročně (kategorie Středně velká společnost, roční obrat 30 – 80mil. Kč) by u souboru společností bez ohledu na vlastníka byl mnohem větší, než u společností vlastněných ženami.

iRating

Hodnocení pomocí iRatingu vychází z řady finančních a nefinančních ukazatelů a rozděluje hodnocené subjekty do 14 skupin. Nejlepším stupněm je A1, nejhorším pak C5. Čím nižší hodnota iRatingu, tím lepší ocenění společnosti.

Graf č 2 (viz níže) porovnává průměrnou hodnotu iRatingu za skupinu společností v rámci OCP a skupinu všech obchodních společností (OS) splňující všechny podmínky jako skupina OCP, ovšem zde bez ohledu na vlastníka. Společnosti vlastněné ženami vycházejí z tohoto srovnání lépe, a to dokonce ve všech obratových kategoriích. Největší odstup v ocenění měly největší společnosti.

Aplikujeme-li iRating na všechny společnosti s ročním obratem nad 10 mil. Kč, zjistíme, že stupeň A1 až A4 mělo 26 % ze společností vlastněných ženami, ale pouze 21 % v rámci společností bez ohledu na vlastníka. Už ve druhém (horším) pásmu, tedy od stupně B1 do B5, byl podíl společností vlastněných ženami nižší, a to 50 % ve srovnání s 54 % u všech obchodních společností. Nejmenší rozdíl mezi oběma skupinami existoval u nejhoršího pásma (stupeň C1 až C5), a to pouze jeden procentní bod 24 %, resp. 25 %).

Zveřejňování

Třetí oblastí, ve které se ženy ukázaly jako lepší podnikatelky, je zveřejňování účetních závěrek na Sbírce listin. Řádně a včas je zveřejnilo 24 % společností vlastněných ženami, u společností jako celku to bylo o tři procentní body méně (viz graf 3). Tento výsledky je však do určité míry ovlivněn nižším podílem společností nevykazujících obrat u skupiny společností vlastněných ženami. Pouze 1 % společností bez obratu předává řádně závěrky. Jejich podíl je u společností OCP podstatně nižší, než u společností jako celku, jak vyplývá z grafu 1 (24 % u společností vlastněných ženami oproti 41 % u společností bez ohledu na vlastníka).

U společností s obratem nad 10 mil. Kč (jedna z podmínek soutěže OCP) mluví srovnání obou skupin ve prospěch ostatních společností (OS). Podíl společností, které řádně a včas splnily svou povinnost zveřejnit účetní závěrky za poslední tři po sobě jdoucí roky, je v případě společností bez ohledu na vlastníka vyšší (52 % z nich), než u společností vlastněných ženami (37 % z nich).

Věra Kameníčková, CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

minigalerie k článku Analýza aspektů firem českých podnikatelek minigalerie k článku Analýza aspektů firem českých podnikatelek minigalerie k článku Analýza aspektů firem českých podnikatelek
Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013