úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

České podnikatelky mají dynamický podíl na růstu české ekonomiky
Aktuality

České podnikatelky mají dynamický podíl na růstu české ekonomiky

TISKOVÁ ZPRÁVA, 5. listopadu 2015

Praha, Kongresové centrum Praha - ZOOM, 5. listopadu 2015 – Na slavnostním galavečeru byly oceněny vítězky 8. ročníku celorepublikového projektu Ocenění Českých Podnikatelek. Nejúspěšnější české podnikatelky získaly ocenění ve třech kategoriích podle velikosti firmy a také tři speciální ocenění pod patronací generálního a hlavních partnerů projektu. OCP bylo založeno v roce 2008 a jeho cílem je podpora českých žen, podnikatelek.

„Počet přihlášených žen roste každým rokem a to je pro mě důkazem, že se naplňuje jedno z důležitých poslání projektu – budovat hrdé Česko! Přejeme si nalézt a představit české ženy podnikatelky, které naplnily své sny a touhy v pracovním životě a jsou ochotny se o ně podělit a inspirovat další. Každá z oceněných žen měla jiný motiv začít podnikat a má jiný životní příběh, ale mají společnou vnitřní sílu, která bude nyní inspirovat a povzbuzovat ostatní. Společnou vlastností je vytrvalost, nadšení, zodpovědnost a odhodlání,“ říká zakladatelka projektu, Helena Kohoutová.

Na základě ratingu a skóringu odborného garanta projektu, kterým je CRIF – Czech Credit Bureau, bylo letos vybráno 17 929 obchodních společností vlastněných ženami. Do semifinále pak odborný garant nominoval a doporučil 649 českých podnikatelek s obratem od 10 miliónů Kč ročně do cca 4 miliard Kč ročně. Z tohoto počtu vzešlo 86 finalistek, které porotci osobně kontaktovali, protože v projektu se kromě ekonomických výsledků hodnotí také osobní a podnikatelský příběh. V kategorii Malá firma se letos kvalifikovalo 55 finalistek, v kategorii Střední firma je to 21 finalistek a konečně v kategorii Velká firma postoupilo 10 finalistek.

„Pravidelně aktualizované statistiky o vývoji ve firmách zpracované z aplikace Cribis ukazují, že za období 2005-2015 vzrostl z 9 % na 14 % podíl obchodních společností výhradně ve vlastnictví žen. Z tohoto trendu je zřejmé, že ženy jsou stále lépe připraveny na sebe vzít i rozhodující odpovědnost za řízení firem. Tento trend hodnotím pozitivně a věřím, že bude pokračovat i v budoucnosti. Není přitom náhodou, že nejvíce, konkrétně více než třetina žen, aktuálně podniká v obchodu. Z praxe totiž dobře vím, že ženy jsou příjemné, ale zároveň vytrvalé a důsledné ve vyjednávání, což jsou jistě vhodné vlastnosti k tomu, aby byly v této oblasti podnikání úspěšné“ sděluje k aktuálnímu ročníku soutěže místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Pavel Finger.

Auditor projektu, poradenská firma NSG Morison, rovněž každoročně připravuje analýzu chování českých podnikatelek. Petr Šíma, zakládající partner této poradenské firmy, komentuje: „Přestože sledované firmy vlastněné ženami již překonaly finanční krizi, obraty a nasmlouvané zakázky mají stoupající tendenci, budoucí vyhlídky na zachování firmy jsou stále alarmující. 70 % firem po 15-20 letém podnikání nemá jasného nástupce. Ženy, na rozdíl od mužů, méně lpí v podnikání na maximálním výkonu, co se zisku týče a více upřednostňují i lidskou stránku podnikání, což je výhoda, avšak pro variantu případného prodeje firmy nedosahují zajímavého EBITU, který by přilákal případného investora.“

Celoroční záštitu celému projektu udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. „O udělení záštity jsem nepochyboval ani vteřinu. Vždyť máme tolik schopných manažerek, majitelek firem, které dokázaly vybudovat a řídit své firmy a k tomu plnit i své náročné rodinné povinnosti. Jejich práce a nasazení jsou úctyhodné,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Nad slavnostním galavečerem poskytla záštitu ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. „Dovolte, abych ocenila vaše aktivity, které podporují české ženy, podnikatelky. Mohu Vás ujistit, že podporuji projekt, který oceňuje transparentní firmy s dobrými ekonomickými výsledky a zároveň poukazuje na jejich hodnoty a společenskou zodpovědnost drženou v rukou českých žen,“ uvedla ministryně ve svém vyjádření.

Na galavečeru bylo vyhlášeno 12 vítězek v kategoriích malá, střední a velká firma, Cena ČSOB – Výjimečná podnikatelka, Cena za inovativní řešení pod patronací Allianz a Výjimečný růst firmy pod patronací Microsoft:

Vítězky 8. ročníku projektu:

MALÁ SPOLEČNOST

1. Home Care Promedica, s.r.o. Lucie Viterová

2. AVIAN-M.Z. s.r.o. Petra Lauberová

3. Prokontrol s.r.o. Karolina Pokorná

STŘEDNÍ SPOLEČNOST

1. NC WEGA spol. s r.o. Ivana Černohorská

2. Advantage Consulting s.r.o. Olga Hyklová

3. ROMEX s.r.o. Jana Kotková

VELKÁ SPOLEČNOST

1. SIKO KOUPELNY a.s. Jaroslava Valová

2. DAMA spol. s r.o. Iveta Kotenová

3. Aliaz - Ocelové konstrukce s.r.o. Eva Pešková

CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA

Stroom Dub o.p.s. Pavla Čechová Švepešová

„Jsem velmi ráda, že jsme v letošním ročníku ocenili podnikatelku výjimečnou nejen z hlediska ekonomických výsledků jejích firem, ale především ženu, která se věnuje velmi prospěšným sociálním projektům a svým osobním nasazením pozitivně ovlivňuje život ve svém regionu,“ říká Michaela Lhotková, ředitelka Segmentu Firemního bankovnictví ČSOB.

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY – pod patronací Microsoft

ELRON CZ s.r.o. Eva Vejšická

„9 z 10 společností Fortune 500 z roku 1955 již nyní neexistuje. Důvod je prostý. Tyto společnosti neinovovaly dostatečně rychle. Jenže i inovace se mění – dříve byly skokové a nárazové, například v IT bylo běžné inovovat jednou za 3-5 let. Každá inovace znamenala vysokou investici, což některé společnosti odrazovalo, ale ty, které tyto náklady byly ochotny zaplatit, získaly obrovskou konkurenční výhodu. Toto se nyní změnilo – cloudové technologie dávají i menším společnostem možnosti, které dříve byly dostupné pouze pro velké podniky. Především ale nabízejí inovaci jako službu – cloudová řešení se postupně vylepšují, takže neustále máte ty nejnovější funkce jako první na trhu. A to bez velkých pořizovacích nákladů, což představuje ideální řešení pro malé a střední podniky,“ doplňuje Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé a střední firmy, Microsoft ČR.

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patronací Allianz

TEREZIA COMPANY s.r.o. Terézia Svátová

„Allianz pojišťovna dlouhodobě podporuje inovační prostředí a inovace obecně. Chápeme proto, jak obtížné je vrhat se do neznáma a sázet na nevyzkoušené postupy. Za hlavní faktory, z vlastní zkušenosti, považujeme odvahu, vizi, energii a sílu dotáhnout nové věci až ke zdárnému konci. Je důležité, aby firma zdravě prosperovala a uměla se inovativně vyrovnat i s nepříznivým vývojem situace na trhu. Naše letošní vítězka, paní Terézia Svátová, se společností TEREZIA COMPANY s.r.o., velmi inovativně podtrhuje ve svém podnikání zdraví a jeho nezbytnou podporu i v době, kdy se zdraví být cítíme a to za pomoci přírodních preparátů. Výrobky této společnosti i já sama dlouhodobě využívám a těší mne další řady výrobků, které společnost TEREZIA COMPANY s.r.o., uvádí na trh a je v tom velmi úspěšná,“ shrnuje regionální ředitelka společnosti Šárka Dolanská.

Hodnotící kritéria:

Do OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta, který jejich firmu doporučil na základě analýzy, která zohledňuje dostupnost účetních závěrek za roky 2011-2013, minimální roční obrat firem od 10 milionů Kč (tržby roku 2013) a hodnocení iRating ve stupních 1–11. Splňovat musí pravidlo 100% vlastnictví a českého občanství. Doba podnikání musí být minimálně 4 roky.

Rozdělení soutěžních kategorií:

V první kategorii „Česká podnikatelka, která podnik vlastní a řídí“ budou uděleny ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (roční obrat 10–30 milionů Kč), Střední společnost (roční obrat 30–80 miliónů Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 miliónů Kč a více).

Dále se hodnotí 3 zvláštní ocenění:

„CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKTELKA“ hodnotí vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a jiných aspektů její činnosti.

„CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY – pod patronací Microsoft“ hodnotí řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází.

„CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patronací Allianz“. Hodnotí se inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena.

Fotografie z tiskové konference si můžete prohlédnout ZDE.

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013