úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Letošní rok se nese ve znamení inovací a bourání stereotypů
Úvodník

Letošní rok se nese ve znamení inovací a bourání stereotypů

Vážené dámy,

letošní rok se nese ve znamení inovací a bourání stereotypů. Bariéry v podnikání mizí jednak díky novým technologiím, které nám umožňují podnikat odkudkoli a mít stále po ruce zdroje užitečných informací, ale především je to šikovnost vás, českých podnikatelek, díky které mizí stereotypy. Vždy mne fascinovaly podnikatelské příběhy žen, které díky svému aktivnímu přístupu k životu, své práci, ale také díky svému sociálnímu cítění dokázaly změnit kus světa k lepšímu. „Když se v životě díváš na to, co máš, vždycky můžeš mít víc. Ale když se díváš na to, co nemáš, nikdy nebudeš mít dost,“ říká jedna z nejbohatších žen světa, Oprah Winfreyová. Právě schopnost dívat se správným směrem a cílevědomost v kombinaci se skromností často stojí za úspěchem českých podnikatelek.

Inovace také přinášejí ROZVOJ, který je mottem pro letošní rok. I my se rozvíjíme a v Ocenění Českých Podnikatelek letos máme hned tři novinky. Zaprvé, máme nového generálního partnera – ČSOB banku. Díky němu mohla vzniknout druhá novinka – vedle klubových setkání pořádáme odborná setkání v regionech. Letos jsme byli už v Brně, Hradci Králové a v Ostravě, kde jsme navštívili firmy vítězek minulých ročníků. Ještě nás čekají České Budějovice a Plzeň. Třetí novinkou je REGISTR PODNIKATELEK, což je neveřejný portál, na kterém firmy účastnící se Ocenění Českých Podnikatelek mohou sdílet informace, vyměňovat si zkušenosti, klást dotazy odborníkům, propojovat se mezi sebou díky uzavřené sociální síti Yammer a čerpat z podnikatelských benefitů, které jsou pro ně připraveny. Pro registrované finalistky je zdarma.

Jaké je moje přání? Přála bych si, abyste si udělaly občas čas, aby zvítězila zvědavost a chuť poznat nové lidi a zaregistrovaly se do letošního ročníku a také se přijely podívat na některé z klubových setkání. Příležitosti získané takovým příjemným způsobem mohou nejen obohatit život, ale znamenají ROZVOJ.

Vaše

Helena Kohoutová

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013