úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Rádi bychom se podíleli na rozvoji českých žen v řídících funkcích
Podporujeme podnikatelky

Rádi bychom se podíleli na rozvoji českých žen v řídících funkcích

- rozhovor se Štěpánem Mikou, ředitelem institutu CEMI - Central European Management Institute

Co Vás přimělo k tomu, abyste se zapojili do projektu OCP?

Rádi bychom se podíleli na rozvoji českých žen v řídících funkcích a pomohli jim realizovat nové podnikatelské nápady. Víme, že překážky v budování vlastního podnikání jsou obzvlášť těžké a většinu žen navíc odrazuje strach z neúspěchu. Tímto krokem chceme změnit zavedené postoje. Nové informace a zkušenosti přispívají k profesnímu i osobnímu růstu. Věříme proto, že vzdělání je investicí, která se vždy vyplatí.

Myslíte si, že schopnosti žen v dnešní společnosti jsou stále málo ceněné?

Procentuální zastoupení žen na manažerských postech je stále velmi nízké v celé EU, podle poslední zprávy Eurostatu je však na tom Česko dokonce nejhůře v celém regionu střední Evropy, s pouhými 26 % žen v řídících funkcích. Řešením však podle nás není zavádění kvót, o němž se v EU uvažuje, ale především podpora příkladů dobré praxe, tedy úspěšných žen, které se mohou stát vzorem pro další. To je také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli pro partnerství v rámci OCP.

Jste institucí, která zajišťuje MBA studium. V jakém poměru jsou zastoupeny mezi vašimi studenty ženy?

Pro nově zahajovaný ročník studia evidujeme přibližně 35% studentek, což v porovnání s předchozími ročníky, kdy byl tento podíl o 8% nižší, znamená zvyšující se tendenci, stále je to však poměrně málo, vzhledem k tomu, že se nejedná o žádné technicky zaměřené obory, které by pro ženy nebyly atraktivní. Do budoucna bychom chtěli toto číslo dále zvyšovat, proto se snažíme zastoupení žen mezi studenty podpořit právě spoluprací s OCP. Chceme přispět k celkovému zvýšení počtu žen ve vedoucích funkcích, protože nejen muži dokáží být schopnými leadery.

V rámci projektu OCP je jednou z oceňovaných kategorií také Cena za inovativní řešení. Zavedla nebo zavádí vaše škola také nějaké inovace?

Naše instituce se neustále snaží reagovat na nové výzvy a být inovátorem v oboru vzdělávání. Využíváme proto nejmodernější technologie, které šetří čas a práci jak našim studentům, tak lektorům, a zefektivňují systém celého studia. V létě minulého roku jsme se proto rozhodli implementovat norskou platformu systému Fronter, představující světovou špičku ve své kategorii již od roku 1998. Díky své mimořádné pružnosti, spolehlivosti a důrazu na praktické užití ve školách všeho druhu se rozšířil do téměř 40 zemí a dnes jej využívá přes 8 milionů lidí. Neprovádíme však jen inovace technologické, ale samozřejmě průběžně inovujeme také naše studijní programy, v souladu s aktuálními potřebami trhu práce a požadavky na aktuální poznatky. Proto také od února otevíráme nový obor se změřením na korporátní právo s ohledem na jeho aktuální rekodifikaci, v průběhu roku 2014 pak přijdou na řadu také MBA programy vyučované kompletně v angličtině.

www.cemi.cz

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013