úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Aktuality

Co řekli o projektu jeho porotci a ministr průmyslu a obchodu

Jak hodnotíte váš první ročník v roli generálního partnera?

„Jsem velmi ráda, že jsme generálním partnerem právě pro OCP. Oceňuji objektivnost nominací, nasazení organizátorů a v neposlední řadě chuť a zápal podnikatelek nejen pro samotný proces výběru těch nejlepších, ale i pro sdílení svých obdivuhodných podnikatelských a lidských příběhů a zkušeností v rámci všech doprovodných aktivit. ČSOB bude podnikatelky podporovat i nadále a já věřím, že přispějeme k mnoha novým podnikatelským úspěchům.“

MICHAELA LHOTKOVÁ, Ředitelka, Řízení segmentu – firemní bankovnictví ČSOB


Jaké poselství české veřejnosti sdělujete udělením záštity nad 8. ročníkem?

„O udělení záštity jsem nepochyboval ani vteřinu. Vždyť máme tolik schopných manažerek, majitelek fi rem, které dokázaly vybudovat a řídit své fi rmy a k tomu plnit i své náročné rodinné povinnosti. Jejich práce a nasazení jsou úctyhodné. Ministerstvo průmyslu a obchodu od loňska uděluje výjimečným osobnostem za mimořádný přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy Medaile Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, krále českého. Nositelkami těchto medailí jsou například jaderná fyzička Dana Drábová, světoznámá architektka a designérka Eva Jiřičná nebo nově i jednatelka EY Magdalena Souček. To jsou jména, před nimiž musí každý smeknout. Přál bych si více takových žen v našem průmyslu a obchodu, protože do něj přinášejí kromě znalostí i empatii a lidský rozměr.“

JAN MLÁDEK, Ministr průmyslu a obchodu


Skrývá řeč dat a čísel nějaký důležitý trend, se kterým se pravděpodobně budeme v příštích ročnících OCP více setkávat?

„Naše pravidelně aktualizované statistiky o vývoji ve firmách ukazují, že za období 2005–2015 vzrostl z 9 % na 14 % podíl obchodních společností ve výhradním vlastnictví žen. Z tohoto trendu je zřejmé, že ženy jsou stále lépe připraveny na sebe vzít i rozhodující odpovědnost za řízení fi rem. Tento trend hodnotím pozitivně a věřím, že bude pokračovat i v budoucnosti. Není přitom náhodou, že nejvíce, konkrétně více než třetina žen, aktuálně podniká v obchodu. Z praxe totiž dobře vím, že ženy jsou na jedné straně příjemné, ale zároveň vytrvalé a důsledné ve vyjednávání, což jsou jistě vhodné vlastnosti k tomu, aby byly v této oblasti podnikání úspěšné.“

PAVEL FINGER, Místopředseda představenstva CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

 

Změnily se nějak české podnikatelky za dobu, kdy jste auditorem projektu?

„Mění a jejich proměna bude ještě větší. Za poslední tři roky počet podnikatelek výrazně roste a dokonce dnes třetinu všech podnikatelů tvoří ženy. Vidíme, že ženy jsou se svým podnikáním v posledních letech i více spokojené a nebojí se být otevřené k dalším krokům, o kterých ještě před 2–3 lety neuvažovaly. Mám tím na mysli např. export, vývoj, větší bankovní úvěry, či otevřenost k fúzím či k přípravě fi rmy na prodej. Tudíž jejich podnikání začíná nabírat ‚vyšších obrátek' a tudíž i ženské podnikání začíná mít vliv na celkovou českou ekonomiku. Mnohé z nich jsou dodavatelsky provázány s velkými fi rmami, které se významně ekonomicky podílejí na českém i mezinárodním trhu. Jde z velké části opět o netradičně ženské obory, jako je např. automobilový průmysl. Takže troufám si říci, že v naší poradenské firmě, začínáme mít nejenom vyrovnaný podíl zaměstnaných žen, ale také čím dál tím se na nás obracejí fi rmy, za kterými stojí ženy.“

PETR ŠÍMA, Partner poradenské firmy NSG Morison


Nacházíte v oceněných podnikatelských inovací i vlastní inspiraci?

„Každý rozhovor s úspěšnou ženou je pro mě inspirací. Způsob, jakým úspěšné ženy uvažují, jak jednají, co je jejich motivem, motorem a i brzdou. Každý, kdo inovuje, jde svým způsobem proti střednímu proudu a zavádí změny. A z vlastní zkušenosti vím, jak je mnohdy těžké změny prosadit tak, aby je okolí vnímalo pozitivně a chtělo se na nich podílet. Inovace je směr, kterým se ubírá i Allianz pojišťovna, ať už přechodem na digitalizaci, mobilními aplikacemi, které přinášíme klientům a v neposlední řadě také podporou těch, kteří nás nejvíce potřebují. A právě i díky ženám podnikatelkám, které vsadily na inovace a jsou úspěšné, mám jasno v tom, že jako Allianz pojišťovna zastřešujeme tu správnou kategorii.“

ŠÁRKA DOLANSKÁ, Regionální ředitelka Alianz pojišťovna, a.s.


Jak v současnosti moderní technologie ovlivňují podnikání malých a středních podniků?

 

„V současnosti žijeme v dynamické době. Důkazem je to, že 88 % společností Fortune 500 z roku 1955 již nyní neexistuje. Důvod je prostý. Tyto společnosti se zasekly v minulosti, neinovovaly a nebyly schopny se přizpůsobit podmínkám na trhu. Proto, aby společnost byla dlouhodobě úspěšná, musí inovovat. Historicky jsou fi rmy a lidé zvyklí, že docházelo k výrazným změnám jednou za určité časové období. V IT toto období odpovídalo 3–5 letům. Každá inovace s sebou nesla dvě věci: náklady a konkurenční výhodu. Čím dříve fi rma investovala do nových technologií, tím získala větší konkurenční výhodu. Ale to s sebou neslo i vysoké pořizovací náklady. Toto se nyní změnilo – nové cloudové a mobilní technologie umožňují každé společnosti nabídnout takové možnosti, které dříve byly dostupné pouze pro velké podniky. Společnosti navíc získávají řešení, které se postupně inovuje a vylepšuje, čímž mají přístup k nejnovějším funkcím jako první na trhu. Navíc se již nemusejí bát velkých pořizovacích nákladů, které pro ně znamenaly fi nanční zátěž a obtížné řízení cashfl ow. Cloudové technologie tak představují ideální řešení pro malé a střední podniky.“

ONDŘEJ NOVODVORSKÝ, Ředitel pro malé a střední firmy Microsoft ČR


Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013