úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Díky inovacím dokážeme více
Ptáme se

Díky inovacím dokážeme více

Hlavním partnerem projektu Ocenění Českých Podnikatelek je Microsoft ČR, světový lídr v poskytování softwaru, služeb, zařízení a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál. V Česku působí Microsoft od roku 1992 a má zhruba 450 zaměstnanců. Na otázky nám odpovídal Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé a střední firmy, Microsoft ČR.

Partnerstvím s Oceněním Českým Podnikatelek podporujete ženy-podnikatelky. Je tato aktivita projevem vaší dlouhodobé politiky?

Ano, je to součástí dlouhodobé strategie. Chceme pomáhat malým a středním firmám s technologickou modernizací, která je důležitá pro jejich další růst a konkurenceschopnost. Rovněž dlouhodobě podporujeme diverzitu, kterou považujeme za prospěšnou pro úspěch firmy na trhu i pro společnost jako celek. Podpora žen-podnikatelek do toho zapadá a těší nás, že jejich počet stále roste.

Myslíte, že české podnikatelky potřebují pomoci vytvářením vhodného podnikatelského prostředí pro jejich rozvoj, nebo již takové prostředí existuje?

Vhodné prostředí potřebují všichni podnikatelé, muži i ženy. Obecně je důležité především odstranit překážky, které lidem brání začít podnikat či dále rozvíjet obchod. Spíše než regulace mají smysl podpůrné a motivační programy. Například co se technologií týče, je velmi důležitá osvěta (třeba o tom, jak funguje cloud a co může firmám přinést), ale i odbornější školení o nových trendech a řešeních. Celý náš obchodní model je postaven na podpoře podnikatelského prostředí – pracujeme se sítí partnerských firem, které na našich technologiích vytváření řešení na míru šitá jednotlivým zákazníkům. To je důležité i z hlediska podpory inovací. Některé firmy vznikly právě díky tomu, že se mohly stát součástí této sítě. V ČR máme dnes přes 3000 partnerů, kteří zaměstnávají na 40 000 lidí. Dovolil bych si tvrdit, že náš ekosystém je páteří IT průmyslu v ČR.

Jakým způsobem ještě českým podnikatelkám můžete pomoci?

Snažíme se šířit osvětu a inspiraci, jak používat technologie v rámci byznysu. Ukazujeme novinky, předvádíme, jak vše funguje v praxi a věřím, že tím odhalujeme celou paletu nových možností.

Jak mohou moderní technologie změnit podnikání?

Zdůraznil bych hlavně dopad cloudových řešení. Cloud je pořád trošku tajemné slovo, ale ve zkratce to znamená, že vnímáte IT jako službu. Nemusíte mít vše uloženo a postaveno na serverch ve firmě, ale pronájímáte si kapacitu a služby u poskytovatele cloudu, v jeho obrovském datacentru. Vzhledem k objemům, které poskytovatel cloudu má, můžete IT pořídit výrazně levněji a také kvalitněji, protože dodavatel služby vám garantuje spolehlivost, bezpečnost atd. Jako podnik tím ušetříte finance i čas, získáte flexibilitu a také máte stále ty nejnovější technologie a nejnovější verze, protože nic nekupujete. Místo abyste jednou za tři čtyři roky obměnili veškeré systémy, inovujete průběžně. A to je možná nakonec ten největší přínos – lidé takto inovace lépe akcpetují a firma z nich má výrazně větší benefit, neboť ten, kdo inovuje nejdříve, získává největší konkurenční výhodu. Ostatní už jen dohánějí, ale inovovat nakonec musí všichni...

Jak vnímáte rovné příležitosti v našich podmínkách?

Pokud mluvíme o genderové rovnosti, tak podle analýzy Světového ekonomického fora se Česká republika bohužel neustále propadá, zejména v oblasti politické reprezentace a zastoupení v top managementu firem. Existuje ovšem velký rozdíl mezi různými typy firem. V nadnárodních firmách i v řadě českých soukromých firem je situace výrazně lepší. Celkově bych řekl, že máme jako společnost stále velký prostor v zavádění strukturálních opatření, která pomohou ženám růst – a do určité míry je k tomu i motivují. Pár příkladů – například síť školek, mentoringové programy, ochota firem umožnit flexibilitu z hlediska toho, kdy a kde lidé pracují a podobně.

Jaký máte názor na kvóty? Byly by užitečným nástrojem, nebo slepou uličkou?

Pokud vnímáme kvóty jako stanovení cíle, podobně jako si dáváme cíle v byznyse, pak smysl mají. Neměly by být ale vnímány jako nástroj represe a tlaku. Měly by vyslat signál o tom, co je pro společnost důležité, a motivovat firmy se v této oblasti posouvat. Je zároveń dobré je podpořit dalšími opatřeními, které firmám umožní tyto cíle naplnit, ať už třeba jde o sdílení zkušeností, databáze kandidátek či mentoringové programy.

Máte pro letošek nějakou zajímavou novinku, ať už v souvislosti s ženami-podnikatelkami, nebo v rámci Vámi vyvíjených technologií?

Nástup Windows 10 je revoluční změnou – jsou poslední verzí operačního systému Windows, neboť i zde zavádíme princip „IT jako služba“. Po nich již budou následovat pouze průběžné aktualizace, tak jako je tomu u cloudových služeb jako Office 365. To je naše cloudová kancelář, kde si pronajímáte sadu kancelářských aplikací – od wordu, přes excel, powerpoint, skype for business a další – platíte jen za to, co používáte a máte vždy k dispozici nejnovější verzi. Věřím, že pojetí technologické inovace jako služby naši zákazníci uvítají a umožní jim dokázat více… To je nakonec i vize Microsoftu.

Jsou z Vašeho pohledu české podnikatelky něčím výjimečné?

České podnikatelky jsou velmi houževnaté. Když se rozhodnou, že něčeho dosáhnou, nic je nezastaví a vynikají i ve srovnání se zahraniční konkurencí. Obdivuji také jejich odvahu podnikat i v odvětvích, kde bychom ženy typicky nečekali, třeba plynárenství nebo výroba betonu. A velmi si cením toho, že kladou obrovský důraz na hodnoty a etiku v byznyse a velmi často se angažují ve společensky prospěšných aktivitách ve svých regionech.

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013