úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Ženy jsou stále opatrnější než muži
Ptáme se

Ženy jsou stále opatrnější než muži

V projektu Ocenění Českých Podnikatelek se klade důraz na vysoce odborné a spravedlivé hodnocení podle jasných kritérií. Korektní přístup k hodnocení a pravidlům leží každoročně na bedrech odborného garanta. Na otázky odpovídal Přemysl Cenkl, marketingový ředitel CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Jako odborný garant projektu Ocenění Českých Podnikatelek máte zodpovědnost za korektnost pravidel. Co vám tady zkušenost přinesla?

Mezi naše hlavní zkušenosti s projektem OCP patří zejména poznání, jak úspěšně se může podobný projekt rozjet a rozšířit, když je mu ze strany organizátorů věnována odpovídající péče. Vítáme zejména fakt, že je v projektu velmi dbáno na stanovení a dodržování odborného hodnocení, které je pak zárukou korektních výsledků soutěže.

Přináší vám zpětná vazba vaší účasti na projektu užitečný vhled na vaši vlastní odbornou činnost?

Díky naší účasti na projektu neustále přemýšlíme, jak v rámci každého nového ročníku hodnocení podnikatelek vzít v úvahu dřívější zkušenosti a zároveň aktuální obecné trendy ve vyhodnocování hospodaření firem.

Jak můžete českým podnikatelkám pomoci?

Můžeme jim pomoci zejména v rámci prevence uzavírání obchodů jejich firem s nesolidními partnery. Z naší aplikace CRIBIS na první pohled poznají jednak úroveň finančního zdraví prověřované firmy stejně jako míru varovných informací a získají další užitečné informace pro jejich podnikání. Ušetříme jim zejména čas, protože všechny údaje o firmách mají z více než 43 zdrojů na jednom místě v aplikaci CRIBIS a díky užitečným nástrojům je mohou rychle vyhodnotit včetně komfortního zobrazování majetkových vazeb.

S čím se na vás podnikatelky nejčastěji obracejí? Vnímáte rozdíly mezi požadavky mužů a žen?

Podnikatelky jsou obecně pečlivější, což souvisí i s tím, že se detailněji zajímají o nabízené služby a jejich konkrétní užitek v praxi. Další výhodou podnikatelek ve vztahu k nám jako dodavateli informací je skutečnost, že jsou otevřenější a přinášejí nám užitečnou zpětnou vazbu v rámci využívání služeb naší společnosti.

Jak rychle roste podíl firem vlastněných ženami?

Z našich dat vyplývá, že došlo ke zvýšení podílu obchodních společností vlastněných jen ženami o 6 procentních bodů z původních 8 % v roce 2005 na 14 % v roce 2016. Tato čísla ukazují, jak rychle roste podíl firem vlastněných ženami. Věřím, že tento trend bude pokračovat i v budoucnu.

Proč začaly po revoluci ženy podnikat později než muži?

Mohu nabídnout jen svůj mužský pohled na věc, důležitější je určitě názor žen na tuto otázku. Podle mě je jednou z příčin fakt, že nejdříve došlo ke změně role žen ve společnosti v tom smyslu, že péče o rodinu je sice velmi důležitým cílem jejich života, ale vedle něj se mnohé ženy chopily nově vzniklých příležitostí otevřeného trhu. Tím se začaly i této oblasti více prosazovat a ukázaly všem výhody svých postupů a myšlení v podnikání, které postupně uznávali i muži a tím vznikly dnešní obecně vhodnější podmínky pro podnikání žen.

Platí stále, že jsou ženy-podnikatelky opatrnější co do zadlužování a riskování?

Analýzy naší společnosti ukazují, že obchodní společnosti vlastněné pouze ženami vykazují lepší výsledky při hodnocení závažnějších negativních informací než firmy vlastněné pouze muži. Z toho lze vysoudit, že kromě jiného, jsou ženy rovněž opatrnější v uzavírání obchodních partnerství.

Projevil se loňský ekonomicky úspěšný rok zvýšenou poptávkou po vašich službách, nebo to spolu nesouvisí?

S růstem ekonomiky a tím, že si lidé ve firmách uvědomují důležitost regulérních obchodních vztahů, registrujeme stále vyšší poptávku po prověřování obchodních partnerů nejen z ČR i SR, ale zároveň i ze zahraničí, kde bylo dříve obtížné si prověřit jakoukoli firmu. V současnosti to již problém není, protože si každý náš klient může přímým přístupem z aplikace Cribis do služby SkyMinder prověřovat firmy z více než 230 zemí a území světa.


Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013