úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

ČESKÉ PODNIKATELKY BOURAJÍ STEREOTYPY
Aktuality

ČESKÉ PODNIKATELKY BOURAJÍ STEREOTYPY

Zahájení 8. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek

Praha, 4. června 2015, Klášter minoritů sv. Jakuba – Dnešním dnem byl vyhlášen 8. ročník Ocenění Českých Podnikatelek – OCP. Na základě ratingu a skóringu odborného garanta projektu, kterým je CRIF – Czech Credit Bureau, splnilo letos kritéria 17 929 obchodních společností vlastněných ženami. Do semifinále pak odborný garant nominoval a doporučil 649 českých podnikatelek.

Generálním partnerem Ocenění Českých Podnikatelek – OCP je ČSOB, pod jejíž patronací proběhne soutěžní kategorie CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA. Hlavními partnery jsou Allianz pojišťovna, pod jejíž patronací bude udělena CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ, a Microsoft ČR, který je patronem CENY ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY. Auditorem projektu je NSG Morison. Patronkou 8. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek je Eva Jiřičná, architektka a majitelka architektonických studií v Praze i Londýně.

„V rámci každého ročníku hovoříme o inovacích a novinkách. V letošním roce jsme zavedli dvě vylepšení. První novinkou je série regionálních odborných setkání. Druhou je registr podnikatelek, což je neveřejný on-line portál, na kterém firmy účastnící se Ocenění Českých Podnikatelek mohou sdílet informace, vyměňovat si zkušenosti, klást dotazy odborníkům, propojovat se mezi sebou díky uzavřené sociální síti Yammer a čerpat z podnikatelských benefitů, které jsou pro ně připraveny. Pro registrované finalistky je zdarma,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka projektu.

„ČSOB dlouhodobě vnímá vývoj a zavádění moderních technologií do platebního styku jako trend, který každým rokem následuje stále větší počet podnikatelů. Tyto moderní trendy se snažíme podporovat, a proto jsme iniciovali realizaci společensko-odborných setkání podnikatelek v regionech, kde se snažíme ukazovat nové možnosti usnadňující podnikání a bourat stereotypy v pohledu podnikatelů na nás jako bankovní instituce. Vedle představování nových platebních metod zároveň poskytujeme informace, jak si lépe chránit byznys. Rádi sdílíme, jakým způsobem se banky dívají na své klienty, a nasloucháme tomu, jak lépe naplnit podnikatelskou představu o vzájemné spolupráci. Víme, že moderní technologie jsou klíčem k úspěchu. Loni vzrostl počet našich klientů z řad podnikatelů, kteří využívají nových platebních metod o 17 %, a vítáme možnost i touto cestou přispět k našemu cíli – usnadnit podnikání i českým ženám-podnikatelkám,“ říká Michaela Lhotková, ředitelka Segmentu Firemního bankovnictví ČSOB, která je nově generálním partnerem Ocenění Českých Podnikatelek.

„Naše analýzy zpracované z aplikace obchodních informací Cribis pro soutěž OCP ukazují, že například v kategorii stáří firem do 10 let se nachází celkem 66 % firem vlastněných ženami oproti 53 % firem vlastněných muži. Obecně totiž platí, že i když ženy začaly s podnikáním po revoluci mnohem později než muži, tak počet jimi vlastněných firem se v poslední době poměrně rychle zvyšuje. Je navíc potěšitelné, že mezi firmami vlastněnými ženami jsou i takové, jejichž roční obrat dosahuje až 4,5 miliardy korun. Věřím, že tento trend bude pokračovat i v budoucnosti,“ uvádí Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která je odborným garantem soutěže Ocenění Českých Podnikatelek.

Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé a střední podniky, Microsoft ČR, uvádí: „Důležitým tématem dneška je flexibilita a mobilita v byznyse i životě. Mobilní podniky rostou až dvakrát rychleji než ostatní, a jsem proto rád že díky OCP můžeme českým podnikatelkám ukázat nové nástroje, které jim i jejich zaměstnancům pomohou pracovat a řídit byznys bezpečně odkudkoli.“

„Těším se na nový ročník šikovných žen podnikatelek, které díky inovacím rozvinuly ještě více svoje podnikání. Loňská vítězka naší kategorie paní Taťána Džavíková z firmy AGD Print s.r.o. dokázala díky inovacím propojit technologický svět tisku například s péčí o ještě nenarozené děti. A vím, že dnes se věnují novým technologiím od potisku ‚nepotisknutelného' až po vývoj záchranářských technologií pro potápěče. Opravdu se velmi těším, že se potkám s dalšími takto osvícenými podnikatelkami, které svou práci dělají krom jiného i srdcem,“ komentuje Šárka Dolanská, regionální ředitelka Allianz pojišťovny.

„Naším cílem je ukázat podnikatelkám, že jejich podnikání nemusí mít mantinely. Například díky lepší prognóze v ekonomice, slabšímu euru, klesajícím cenám energie a stabilnější situaci v bankovní sféře by měly být následující 3 roky zásadním obdobím pro rozjezd či expanzi exportu nebo pro rozvoj v oblasti inovací, nového segmentu, akvizic a celkově nového dalšího směru v podnikání. Ženy podnikatelky se musí přestat bát a začít více riskovat. A právě tato soutěž by jim měla dodat kuráž,“ komentuje podnikatelské prostředí auditor projektu OCP Petr Šíma, partner poradenské firmy NSG Morison, která má s českými podnikateli zkušenosti více jak 22 let.

Kritéria hodnocení:

Do OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta CRIF – Czech Credit Bureau, který jejich firmu doporučil na základě analýzy, která zohledňuje dostupnost účetních závěrek za roky 2011–2013, minimální roční obrat firem od 10 milionů Kč (tržby roku 2013) a hodnocení iRating ve stupních 1–11. Splňovat musí pravidlo 100% vlastnictví a českého občanství. Doba podnikání musí být minimálně 4 roky.

Soutěžní kategorie:

„ČESKÁ PODNIKATELKA, KTERÁ PODNIK VLASTNÍ A ŘÍDÍ“

Udělují se ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (roční obrat 10–30 milionů Kč), Střední společnost (roční obrat 30–80 miliónů Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 miliónů Kč a více).

„CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA“

Zde se hodnotí výjimečná podnikatelka bez ohledu na počet zaměstnanců, dále vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a dalších aspektů její činnosti. Uděluje se jedna cena. Patronem této ceny je generální partner.

„CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY – pod patronací Microsoft“

Zde se hodnotí řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.

„CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patronací Allianz“

Zde se hodnotí inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.

Projekt Ocenění Českých Podnikatelek – OCP podporuje české podnikatelky, oceňuje jejich projekty, inovace, ekonomický růst, osobní přístup, společenský dopad a kultivaci podnikatelského prostředí. Již od roku 2008 poukazuje na společenskou odpovědnost drženou v rukou českých žen a pomáhá budovat hrdé Česko. Podnikatelkám přináší nové zkušenosti a inspiraci a nabízí příležitost získat nový nadhled a ještě větší uspokojení z podnikání.

Podnikatelky nyní mají možnost podávat přihlášky do letošního ročníku soutěže, a to až do uzávěrky dne 25. září 2015 ve 12 hodin. Vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním vyhlášení 5. listopadu 2015 v prostorách Kongresového centra v Praze.

Zde najdete fotogalerii z tiskové konference

Prezentace

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013