úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Ženy jsou někdy vůči technologickým novinkám rezervované
Podporujeme podnikatelky

Ženy jsou někdy vůči technologickým novinkám rezervované

rozhovor s Martinem Tolarem, ředitelem pro malé a střední podniky, Microsoft ČR

Stali jste se novými partnery OCP, proč?

Nedávno jsme zadali globální studii, která hledala rozdíly v přístupu k podnikání mezi více a méně úspěšnými malými a středními podniky. Zjistili jsme, že pětkrát více rostoucích firem než těch, které stagnují či klesají, investuje do nových technologií. Tato studie zároveň spočítala, že malé a střední podniky s otevřeným přístupem k technologiím tvořily v posledních letech nová pracovní místa dvakrát rychleji a rostly o 15 % rychleji než ostatní. Mezi firmami se tak začínají otevírat „digitální nůžky“ – přístup k moderním technologiím může rozhodnout o jejich úspěchu či neúspěchu.

Ženy jsou někdy vůči technologickým novinkám rezervované a bylo by škoda, kdyby o tyto nové příležitosti přišly. Zejména vezmeme-li v úvahu další zjištění uvedené studie: majitelky firem, které moderní technologie využívají nadprůměrně, vykazují stejný nebo vyšší růst než obdobné firmy vlastněné muži. Jinými slovy, když už se do toho ženy pustí, jsou výjimečně úspěšné.

Projekt Ocenění českých podnikatelek je pro nás příležitostí představit možnosti, které moderní technologie nabízejí, úspěšným českým podnikatelkám a podpořit je v jejich práci a ambicích. Podpora malých a středních podniků patří také mezi hlavní priority našeho programu společenské odpovědnosti. Chceme tím pomoci jak přímo jim, tak české ekonomice, jejíž základ tvoří právě malé a střední podniky.

Hodně se mluví o cloudu, co to znamená pro malé a střední firmy?

Cloud si úplně zjednodušeně můžeme představit tak, že místo abychom měli všechna svá data na svém vlastním počítači či serveru v kanceláři, máme vyčleněný prostor v zabezpečeném datacentru. Nemusíme se tak starat o nákup, provoz a údržbu IT infrastruktury, protože to nám zajistí dodavatel. Ten (je samozřejmě třeba si dobře vybrat) také zajistí vysoké zabezpečení dat na úrovni, kterou si většina firem nemůže dovolit – a to za zlomek ceny. Kapacita cloudového řešení se – narozdíl od kapacity vašeho počítače či serveru – flexibilně mění podle aktuální potřeby firmy. Vždy se platí jen za ten objem služeb, který firma aktuálně využívá, takže odpadají investice do infrastruktury i do nákupu velké kapacity, která se využije jen ve špičkách. K veškerému obsahu lze navíc přistupovat odkudkoli a zpravidla z jakéhokoli zařízení, takže lidé nejsou vázáni na přítomnost v kanceláři či připojení na jeden konkrétní server z jednoho určeného počítače.

Firmy, které to pochopily, se dokážou velmi rychle posunout kupředu. V nedávné studii dělané v ČR jsme zjistili, že mezi největší výhody, které úspěšným podnikům přináší nové technologie, patří vyšší flexibilita na měnícím se trhu (65 %), výrazný nárůst efektivity práce (55 %) a značné zvýšení spokojenosti zákazníků (49 %).

Jak si stojí české podniky ve srovnání se zahraničím, co se týče schopnosti využívat nové technologie?

České firmy jsou poměrně progresivní. Až tři čtvrtiny na něco cloud používají, zpravidla na e-maily, ukládání dat a sdílení dokumentů. Prostor ale vidíme u nástrojů na komunikaci a spolupráci – konverzační platformy, vnitropodnikové sociální sítě apod. A pak také ve využívání cloudových platforem místo provozování vlastní IT infrastruktury a serverů. Ale to se rychle mění – služba Microsoft Azure, která zajišťuje právě toto, roste na českém trhu o 300 % ročně a většinu našich zákazníků tvoří malé a střední firmy.

Co vy považujete za nejzajímavější či nejdůležitější pro české podniky?

Kromě toho, co jsem již uvedl, bych zmínil dvě oblasti. Jednak je to otázka expanze do zahraničí, neboť český trh je pro řadu úspěšných firem malý. V uvedeném průzkumu uvedly dvě pětiny šéfů malých a středních firem, že cloud jim pomáhá dobývat mezinárodní trhy – právě proto, že zvyšuje flexibilitu a mobilitu. Druhým tématem je sladění osobního a pracovního života. Podle našeho nového průzkumu mezi zaměstnanci těchto firem by tři čtvrtiny pracovníků uvítaly technologie na sdílení dokumentů a spolupráci na dálku, aby mohli lépe zvládat své pracovní vytížení.

Jak může vaše technologie pomoci ženám zjednodušit jejich podnikání? Jak je složité jejich ovládání/pochopení?

Úplně stejně jako mužům. Stále ale ještě platí, že ženy častěji potřebují slaďovat své rodinné a pracovní povinnosti, a zde je flexibilita, mobilita a možnost přistupovat k dokumentům a plnohodnotně komunikovat s kolegy na dálku k nezaplacení. Osobně považuji ovládání moderních technologií za velmi intuitivní a je to spíše o návycích na nový způsob práce. Jakmile to ale jednou zkusíte, zjistíte, že to je velmi jednoduché a že vám to velmi usnadní život.


Martin Tolar, ředitel pro malé a střední podniky, Microsoft ČR
Pozici ředitele obchodní divize pro malé a střední firmy zastává od 1. září 2010. Náplní jeho práce je rozvoj spolupráce a obchodních příležitostí v segmentu malých a středních firem v České republice. Martin Tolar se věnuje obchodu a marketingu již 13 let. Před svým příchodem do Microsoftu pracoval na pozici country manažera ve společnosti Tech Data Distribution. Další manažerské zkušenosti získal rovněž na pozicích ředitele FUTURELAB Holding nebo manažera rozvoje obchodu ve společnostech Johnson & Johnson a Pfizer.

Vystudoval strojní fakultu Vysokého učení technického v Brně a postgraduální studium managementu a marketingu na ekonomické fakultě stejné vysoké školy. Ve svém volném čase se věnuje širokému spektru sportovních aktivit, především pak lyžování, snowboardingu, hokeji, plachtění a tenisu.Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013