úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Ministryně Marksová poskytla záštitu nad slavnostním galavečerem
Aktuality

Ministryně Marksová poskytla záštitu nad slavnostním galavečerem

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová poskytla záštitu nad slavnostním galavečerem Ocenění Českých Podnikatelek

Ministryně Michaela Marksová se rozhodla ocenit dlouhodobé aktivity projektu Ocenění Českých Podnikatelek pod vedením zakladatelky Heleny Kohoutové a přijala záštitu nad slavnostním galavečerem, který se bude konat 5. listopadu 2015. V rámci galavečera budou představeny vítězky již 8. ročníku projektu, který je svým charakterem a dopadem jedinečným v celé České republice.

Ve svém vyjádření sama uvedla: „Dovolte, abych ocenila Vaše aktivity, které podporují české ženy, podnikatelky. Mohu Vás ujistit, že podporuji projekt, který oceňuje transparentní firmy s dobrými ekonomickými výsledky a zároveň poukazuje na jejich hodnoty a společenskou zodpovědnost drženou v rukou českých žen.“

Kromě záštity, kterou poskytla paní ministryně práce a sociálních věcí, poskytuje celoroční záštitu celému projektu také Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

Ocenění Českých Podnikatelek – OCP podporuje české podnikatelky, oceňuje jejich projekty, inovace, ekonomický růst, osobní přístup, společenský dopad a kultivaci podnikatelského prostředí nejenom v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Oceňujeme transparentní firmy s vynikajícími ekonomickými výsledky a zároveň poukazuje na jejich hodnoty a společenskou odpovědnost drženou v rukou českých žen. Společnosti jsou nominovány odborným garantem, významnou mezinárodní ratingovou a scoringovou společností CRIF-Czech Credit Bureau. Analýzy provádíme ve spolupráci s auditorem NSG Morison. Díky těmto analýzám a studiím jsme se postupně stali největšími odborníky na problematiku žen v byznysu, a to z ekonomického i sociálního hlediska.

Soutěžní kategorie:

„ČESKÁ PODNIKATELKA, KTERÁ PODNIK VLASTNÍ A ŘÍDÍ“

Udělují se ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (roční obrat 10–30 milionů Kč), Střední společnost (roční obrat 30–80 miliónů Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 miliónů Kč a více).

„CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA“

Zde se hodnotí výjimečná podnikatelka bez ohledu na počet zaměstnanců, dále vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a dalších aspektů její činnosti. Uděluje se jedna cena. Patronem této ceny je generální partner.

„CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY – pod patronací Microsoft“

Zde se hodnotí řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.

„CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patronací Allianz“

Zde se hodnotí inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013