úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Vítězky 7. ročníku soutěže - Cena za výjimečný růst, Cena výjimečná podnikatelka, Cena za inovativní řešení
Aktuality

Vítězky 7. ročníku soutěže - Cena za výjimečný růst, Cena výjimečná podnikatelka, Cena za inovativní řešení

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY – pod patronací Microsoft
Centrum andragogiky, s.r.o. Marie Jírů
Úspěšné české podnikatelky jsou progresivní z hlediska využívání moderních technologií – nebude náhodou, že právě technologicky inovativní majitelky firem se dostaly mezi finalistky soutěže. Více než polovina finalistek běžně používá cloudová řešení, oblíbené jsou třeba mobilní zařízení s podnikovými aplikacemi (52 %). Do budoucna se chtějí zaměřit na cloudová řešení pro spolupráci a sdílení na dálku (25 %), na pronájem serverů v cloudu či na nástroje na práci s velkými daty (obojí třetina). Je velmi pozitivní vidět, že nejdynamičtěji rostla firma zaměřená na osobní a profesní rozvoj. Myslím, že to je dobrá zpráva o českém byznyse. I my se snažíme pomáhat firmám rozvíjet se v nových oblastech. Paní Jírů držíme palce i do budoucna,“ doplňuje Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé a střední firmy, Microsoft ČR.

Videomedailonek zde.

CENA VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA – pod patronací ČSOB
ASPIUS spol. s r.o. Ilona Klímová
Jsem ráda, že se ČSOB stala novým patronem Ceny Výjimečná podnikatelka v rámci soutěže Ocenění českých podnikatelek. Naše partnerství nám umožnilo seznámit se s řadou velmi zajímavých obchodních i osobních příběhů žen-podnikatelek. Naše banka v rámci svého působení na českém trhu podporuje malé a střední podnikatele, spolupráce s OCP nám však dává větší příležitost zaměřit se i na podporu podnikatelek a pomoci jim se specifickými výzvami, kterým každodenně čelí,“ říká Michaela Lhotková, ředitelka Segmentu Firemního bankovnictví ČSOB.

Videomedailonek zde.


CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patronací Allianz
AGD PRINT s.r.o. Taťána Džavíková
„Allianz pojišťovna dlouhodobě podporuje inovační prostředí a inovace obecně. Chápeme proto, jak obtížné je vrhat se do neznáma a sázet na nevyzkoušené postupy. Za hlavní faktory, z vlastní zkušenosti, považujeme odvahu, vizi, energii a sílu dotáhnout nové věci až ke zdárnému konci. Je důležité, aby firma zdravě prosperovala a uměla se inovativně vyrovnat i s nepříznivým vývojem situace na trhu,“ shrnuje regionální ředitelka společnosti Šárka Dolanská.

Videomedailonek zde.

Hodnotící kritéria:
Do OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta, který jejich firmu doporučil na základě analýzy, která zohledňuje dostupnost účetních závěrek za roky 2010-2012, minimální roční obrat firem od 10 milionů Kč (tržby roku 2012) a hodnocení iRating ve stupních 1-11. Splňovat musí pravidlo 100% vlastnictví a českého občanství. Doba podnikání musí být minimálně 4 roky.

Rozdělení soutěžních kategorií:
V první kategorii „Česká podnikatelka, která podnik vlastní a řídí“ budou uděleny ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (roční obrat 10 – 30 milionů Kč), Střední společnost (roční obrat 30-80 miliónů Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 miliónů Kč a více).

Druhá kategorie „Cena Výjimečná podnikatelka – pod patronací ČSOB“ hodnotí vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a jiných aspektů její činnosti.

Třetí kategorie „Cena za výjimečný růst firmy – pod patronací Microsoft“ hodnotí řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází.

Čtvrtá kategorie „Cena za inovativní řešení – pod patronací Allianz“. Hodnotí se inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena.

Více o soutěži naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013