úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

AMSP ČR INFORMAČNÍ SERVIS, PORADENSTVÍ & ANALÝZY
Podporujeme podnikatelky

AMSP ČR INFORMAČNÍ SERVIS, PORADENSTVÍ & ANALÝZY

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. K dnešnímu dni zastupuje zájmy cca 260 000 podnikatelských subjektů. Je připomínkovým místem k připravované legislativě, členem Podnikatelské rady a řady dalších poradních orgánů vlády a ministerstev vč. hodnotitelských komisí. Pro své členy poskytuje především INFORMAČNÍ SERVIS, PORADENSTVÍ a ANALÝZY zaměřené cíleně na segment malých a středních podniků a živnostníků z celé řady oblastí, dále účast na odborných akcích, seminářích, konferencích, setkáních podnikatelů v ČR i v zahraničí a celkové prosazování zájmů tohoto segmentu vůči vládě, parlamentu a dalším institucím. Členové mohou dále využívat exkluzivních nabídek a benefitů partnerů AMSP ČR, Asociace vyhlašuje také vlastní Grantový program pro členy AMSP ČR s finančním příspěvkem. S cílem zviditelnění živnostníků i malých a středních firem poskytuje asociace záštitu, nominuje a je odborným hodnotitelem řady soutěží. Aktuálními tématy AMSP ČR je podpora začínajících podnikatelů v rámci projektu „Svou cestou – Young Business“, podpora rodinných firem a nástupnictví v rámci projektu „Rodinná firma“, projekt "Fandíme řemeslu!" a projekt „Podnikavá žena“. Asociace je jedním ze zakladatelů Koalice pro transparentní podnikání.

www.amsp.cz

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013