úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Pavel Finger: V České republice ročně bankrotuje kolem 1 300 obchodních společností
Ptáme se

Pavel Finger: V České republice ročně bankrotuje kolem 1 300 obchodních společností

Obce hospodaří odpovědněji než stát a výkyvům v příjmech pružně přizpůsobují úroveň výdajů. V rozhovoru pro ČIA to uvedl člen představenstva, COO a CFO společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Pavel Finger. Společnost zaměřená především na B2B segment rovněž monitoruje a analyzuje bankroty. Podle P. Fingera nyní ročně bankrotuje kolem 1 300 obchodních společností, více než 6000 fyzických osob – podnikatelů a kolem 20 000 fyzických osob - občanů. U obchodních společností lze podle P. Fingera očekávat spíše mírný pokles tohoto trendu. P. Finger je mimo jiné také členem poroty Ocenění Českých Podnikatelek - OCP.

Jakých hospodářských výsledků dosáhla společnost CRIF - Czech Credit Bureau v roce 2013? Co ovlivnilo vaše hospodaření nejvíce? Jaké výsledky očekáváte v roce 2014 (jaké faktory budou mít největší vliv)? V kterých oblastech spatřujete největší rizika, kde naopak vidíte příležitosti?

V roce 2013 dosáhla naše společnost tržeb 143 mil. Kč a čistého zisku 31 mil. Kč. V obou případech jde o nárůst výsledků oproti roku 2012. Na výsledku hospodaření se významně podílel nárůst klientů divize Obchodních informací se službou Cribis a také odpovědný přístup k nákladům společnosti. Obecně je možno říci, že s mírným oživením ekonomiky začínají firmy více investovat do těch našich nástrojů a služeb, které jim pomáhají prověřovat si své obchodní partnery a snižovat si tak své obchodní riziko. Právě v rozvoji poskytování obchodních informací vidíme slibnou tržní příležitost, a proto na září 2014 připravujeme spuštění nové podoby webových stránek www.informaceofirmach.cz, kde si návštěvníci budou moci zdarma vyhledávat základní obchodní informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osob z České a Slovenské republiky.

Jaký počet klientů má aktuálně CRIF - Czech Credit Bureau? Kolik očekáváte, že jich budete mít na konci roku 2014 (2015)? Jaký podíl (v jakém objemu) mají na vámi poskytovaných službách klienti z korporátní sféry oproti spotřebitelům?

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau podniká především v B2B oblasti, kde obsluhujeme stovky klientů a poměrně výrazně rosteme. Pokud se nám podaří některé projekty úspěšně rozvinout, dostaneme se v B2B segmentu na počty klientů o řád vyšší během dvou až tří let. V B2C segmentu se dobře vyvíjí náš projekt „Kolikmam.cz“, který pomáhá občanům orientovat se v jejich finančních závazcích. V projektu je nyní registrováno více než 2500 klientů.

Jaký objem financí investoval CRIF - Czech Credit Bureau do inovací svých systémů v roce 2013? O jaké konkrétní investice se jednalo? Jaký finanční objem plánujete investovat (a kam) v roce 2014?

Investujeme každoročně v milionech Kč, další investice dává ovšem do IT infrastruktury naše mateřská společnost CRIF, která je velkým mezinárodním hráčem v oblasti úvěrových registrů a obchodních informací. V tomto roce jsme provedli zásadní inovaci našeho systému Cribis, který nyní v jedné aplikaci poskytuje informace o českých i slovenských subjektech.

Jaký počet zaměstnanců má aktuálně CRIF - Czech Credit Bureau. Kolik pracovníků očekáváte, že byste mohli mít na konci roku 2014 (2015)? Jaké faktoru budou hrát v této oblasti největší vliv?

Aktuálně máme 48 kmenových pracovníků a předpokládáme mírný nárůst podle úspěšnosti jednotlivých připravovaných projektů.

Kolik produktů a řešení aktuálně nabízíte svým klientům celkem? Jaký počet z toho představují služby vypracované klientovi na míru? Jaký počet by to mohl být koncem roku 2014? Kterou z nabízených služeb byste označil za vlajkovou loď CRIF - Czech Credit Bureau? Jaké novinky plánujete zařadit na českém trhu v roce 2014 (2015)?

Naší hlavní službou je provozování pozitivních úvěrových registrů pro finanční sektor, výrazně ale narůstají i služby v oblasti poskytování obchodních informací Cribis a také naše služby zaměřené na velmi přesné ekonomické hodnocení poskytované pod značkou iRating. Umíme pomocí automatizovaných, prediktivních modelů hodnotit firmy, municipality, bytová družstva, neziskové organizace i malé podnikatele. Vedle těchto do jisté míry unifikovaných služeb poskytovaných formou webových aplikací či webových služeb, zpracováváme řadu řešení šitých na míru konkrétnímu klientovi, ať už se jedná o dodávku speciálních oborově regionálních analýz, datové extrakty, konzultační podporu nebo software.

CRIF - Czech Credit Bureau je mimo jiné také partnerem Ocenění českých podnikatelek (OCP). Jakým způsobem hodnotíte vaši dosavadní spolupráci a jakým způsobem v ní hodláte pokračovat? V čem je dle vás přínos takovýchto akcí pro českou sféru byznysu?

OCP je vynikajícím projektem, velmi dobře organizovaným agenturou Helas. Pro nás, jako odborného garanta projektu, je vedle nezanedbatelného PR efektu přínosem i motivace k dalšímu vylepšování našich hodnotících nástrojů. Například jsme pro tuto soutěž poprvé využili velmi přesný iRatingový model pro hodnocení firem, který je validován na roční pravděpodobnost bankrotu a dosahuje ukazatele Gini index přes 80%. Projekt OCP je silnou motivací pro zapojení žen do podnikání a ukazuje, že ženy jsou schopné podnikat v celé šíři oborů minimálně stejně úspěšně jako muži.

Z vašich statistik zveřejněných v červnu 2014 vyplývá, že zadlužení obcí v roce 2013 kleslo na 57,7 miliardy Kč. Oproti tomu jejich příjmy vzrostly na 192,7 miliardy Kč. Jaké hlavní faktory tento vývoj ovlivnily? Jaký stav očekáváte v oblasti zadlužení obcí v roce 2014 a co za ním bude stát?

Naše společnost hodnotí všechny obce v České republice již od roku 2003 pomocí velmi přesného modelu iRatingu. Ze zkušenosti můžeme říci, že obce hospodaří odpovědněji než stát a výkyvům v příjmech pružně přizpůsobují úroveň výdajů. V minulém roce byl nárůst příjmů veden především nárůstem daňových příjmů, které tvořily 62% všech příjmů obcí. Zadluženost obcí není v porovnání s dluhem státu velká, její možný nárůst očekáváme v souvislosti se zvyšujícím se čerpáním Evropských strukturálních fondů.

CRIF - Czech Credit Bureau rovněž informovala o poklesu vyhlášených bankrotů v Česku v květnu. Jaký vývoj v této oblasti očekáváte u obchodních společností a fyzických osob za rok 2014 jako celek? Co bude hrát v tomto vývoji zásadní roli a jaká jsou rizika vaší prognózy?

CRIF – Czech Credit Bureau monitoruje a analyzuje bankroty tří skupin subjektů. Jde o obchodní společnosti, kterých nyní ročně bankrotuje kolem 1 300, FO podnikatele, kterých za posledních 12 měsíců zbankrotovalo přes 6000 a FO občany, kterých za 12 měsíců zbankrotovalo téměř 20 000. Zatímco u občanů a podnikatelů bankroty spíše narůstají, u obchodních společností očekáváme spíše mírný pokles vzhledem k pravděpodobnému oživování ekonomiky.

Prostřednictvím další vaší analýzy jste informovali také o tom, že zájem Čechů o stav jejich finančních závazků roste. Počet klientů využívajících dlouhodobých úvěrů určených na financování bydlení se přitom zvýšil v roce 2013 o více než 20 %. Jakým způsobem se bude dle vašeho názoru vyvíjet zájem občanů o tuto oblast v roce 2014 a 2015? Jaké faktory za tím stojí?

Financování bydlení dlouhodobým závazkem typu hypotéka je jedním z nejrozumnějších způsobů investování, samozřejmě s přihlédnutím k dalším faktorům jako je cena, právní aspekty, daňová politika apod. Proto se domnívám, že financování bydlení bude i nadále mírně růst, opět v závislosti na ekonomickém oživení.

Jakých veřejně prospěšných akcí, na kterých CRIF - Czech Credit Bureau v roce 2013 participoval, si vážíte nejvíc? Na jaké konkrétní akce v rámci social responsibility se zaměřujete v roce 2014?

Naše společnost se pravidelně účastní charitativních akcí, které spočívají v participaci jednotlivých zaměstnanců na různých akcích: čistění Botiče, pečení cukroví pro seniory, různé úklidy apod. Vedle toho se management firmy účastní na obdobných akcích v rámci celé skupiny CRIF.

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013