úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Pro své členy poskytujeme především informační servis, poradenství a analýzy
Podporujeme podnikatelky

Pro své členy poskytujeme především informační servis, poradenství a analýzy

Rozhovor s Evou Svobodovou, generální ředitelkou společnosti AMSP ČR - Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

  • Vítězům projektu poskytujete členství na rok zdarma. Co přesně jim to přináší?

Jde o všechny služby a produkty, které zahrnuje jinak placené členství. Zejména účast na všech akcích a aktivitách AMSP ČR zdarma (pracovní snídaně, semináře, workshopy, fóra ale i online projekty se zajímavými a dynamickými partnery). Pravidelné týdenní zasílání praktického právního zpravodaje, měsíční elektronický Zpravodaj AMSP ČR, EU bulletin, pro exportéry extra teritoriální informace, dále informace ze zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, pozvánky na podnikatelské mise doprovázející naše vládní a státní představitele na oficiálních návštěvách v zahraničí, pozvánky na setkání se zahraničními delegacemi v ČR, B2B setkání, online kurz pro exportéry, volné nebo zvýhodněné účasti na veletrzích a výstavách v ČR nebo v zahraničí, podpora v projektech a dalších soutěžích, mediální podpora apod.

  • Jaké jiné projekty kromě OCP podporujete?

AMSP ČR podporuje řadu dalších soutěží, kde poskytuje záštitu nebo je partnerem, a to Štiky českého byznysu, Zlatá koruna, Via Bona, Designcabinet. Asociace vyhlašuje každoročně vlastní Grantový program pro členy s finanční podporou 200.000 Kč, od r. 2012 vyhlašuje soutěž Rodinná firma roku a v r. 2013 nastartovala svůj největší projekt „Svou cestou – Young Business“ zaměřený na mladé a jejich vstup do podnikání, jehož součástí je soutěž o 300.000 Kč pro zajímavý podnikatelský projekt.

  • Co přesně AMSP dělá a kolik firem/podniků sdružujte?

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky a byla založena v r. 2001. Zastupuje zájmy cca 250 tisíc podnikatelských subjektů napříč obory. Od r. 2009 realizuje sérii unikátních NEZÁVISLÝCH PRŮZKUMŮ o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání, jejichž výsledky jsou stěžejním podkladem pro klíčová stanoviska Asociace. Asociace spolupracuje s vládou, jednotlivými ministerstvy a v uplynulých letech iniciovala řadu zákonných opatření. Je připomínkovým místem k připravované legislativě, členem Podnikatelské rady a řady dalších poradních orgánů vlády a ministerstev vč. hodnotitelských komisí. Pro své členy poskytuje především INFORMAČNÍ SERVIS, PORADENSTVÍ a ANALÝZY zaměřené cíleně na segment malých a středních podniků a živnostníků z celé řady oblastí. Asociace je jedním ze zakladatelů Koalice pro transparentní podnikání.

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013