úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Jsme sice malou firmou, ale máme vlastní vývoj, výrobu, obchod a servis.
Ptáme se

Jsme sice malou firmou, ale máme vlastní vývoj, výrobu, obchod a servis.

Hana Malurová vystudovala Ostravskou univerzitu, obor historie a český jazyk. Titul MBA získala na Brno International Business School, The Nottingham Trent University. Do firmy ESKON nastoupila jako obchodní referentka v roce 1995, od roku 1996 zastávala funkci obchodní ředitelky. V roce 2002 získala minoritní podíl ve společnosti a následně se stala ředitelkou firmy. V roce 2007 získala ostatní podíly a stala se jedinou majitelkou. Nejrozšířenějšími aplikacemi, které ESKON vyvíjí, jsou evidence docházky a přístupů do určených prostor, monitorování pohybu osob i předmětů, sledování efektivity práce, ovládání strojů apod. V loňském roce získala Cenu za inovativní řešení, která se vyhlašuje pod patronací Allianz pojišťovny v rámci soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK- OCP.

Podívat se na video medailonek k podnikání paní Malurové můžete zde.

1.) Jak jste se od čistě humanitního studia dostala k výrobě identifikačních systémů?

V letech, kdy jsem se věnovala původní profesi, jsem se zaměřovala zejména na historickou demografii, což má blízko k matematice a statistice, a poté dokumentaci historických staveb Slezska. Denně jsem se tak zabývala technickou dokumentací a současně se podílela na zpracování dat pomocí „výpočetní techniky“, která byla počátkem 90. let v archivnictví novinkou. K IT firmě mne tedy zákonitě přivedl můj zájem o technické obory. Práce v informačních technologiích navíc může být velmi rozmanitá. Při vývoji a implementaci našich produktů systému BIS® získávám mnoho poznatků i z dalších oborů, jako je stavebnictví, či strojírenství. Řeším problematiku průmyslového designu a plastikářství, analyzuji požadavky uživatelů a hledám možnosti. Stále tedy pracuji s informacemi, jen se průběžně mění jejich podoba…

2.) Co bylo v začátcích nejtěžší?

V roce 1996 byl ESKON transformován na akciovou společnost a já jsem po 18 měsících působení ve firmě dostala nabídku vést obchodní a servisní oddělení. V těch prvních letech bylo asi nejtěžší přesvědčit naše potencionální zákazníky, že mladá žena působící v moderní IT firmě může být jejich plnohodnotným partnerem pro všechna jednání.

3.) V čem je vaše společnost jedinečná?

Po celou dobu existence se specializujeme na bezkontaktní technologie a zásadně dodržuje strategii diferenciace. Naše firma trendy nesleduje, ale vytváří. Naší výhodou je, že systém vyvíjíme, takže jej můžeme přizpůsobit individuálním požadavkům uživatelů a podporovat po celou dobu jeho životnosti. Držím se zásady, že úspěch přináší kvalita, a ne jen nízká cena.

4.) V loňském roce jste získala ocenění v rámci projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP. Konkrétně v kategorii pod patronací Allianz pojišťovny, Cenu za inovativní řešení, ve které se hodnotí inovativní přístup firmy za poslední tři roky. Co konkrétně bylo tím výherním inovativním řešením?

Za 21 let jsme vyvinuli několik generací vlastních produktů hardware a software, každoročně uvádíme na trh novinky. V loňském roce jsme implementovali novou verzi našeho systému BIS speciálně určenou pro malé a střední firmy. Jedná se o aplikace pro evidenci docházky, přístupů a evidence výroby, s využitím bezkontaktní identifikace a biometrie.

5.) V ČR i SR jste jedinou ženou majitelkou podobného typu společnosti. Jak často zaujímají ženy v tomto oboru vysoké manažerské pozice?

V oboru IT jsou ženy na vrcholných manažerských pozicích spíše výjimkou.

6.) Jaký je v tomto oboru poměr žen a mužů obecně? Jak je to u Vás ve firmě?

Zastoupení žen se zvyšuje velmi pozvolna, a to především v posledních letech. Při výběru svých spolupracovníků se však nerozhoduji podle toho, zda jde o muže, či ženu. Klíčové jsou pro mne jejich schopnosti a potenciál růstu. V současnosti v mé firmě pracuje 40 % žen a jsou zastoupeny na všech odděleních s výjimkou výroby. Snažím se jim vytvořit takové podmínky, aby mohly sladit svůj profesní a osobní život. Především ony tak využívají částečné úvazky a flexibilní formy práce.

7.) Jak jste na tom po technické stránce? Rozumíte všemu, co Vaše společnost nabízí?

To je přesně otázka, kterou by muž nedostal. Je samozřejmé, že vrcholový manažer nemůže znát všechny technické podrobnosti zvoleného řešení, to je úkol specialistů. Na druhé straně si vůbec neumím představit situaci, že bych nevěděla, co vše naše produkty přináší zákazníkům, jaké jsou možnosti při jednání s obchodními partnery. V naší firmě se na formulaci nových vývojových úkolů aktivně podílí všichni členové vedení firmy i pracovníci jednotlivých oddělení.

8.) Ve firmě jste více než 18 let. Kam se za tu dobu společnost posunula? Kde byste ji Vy sama ráda viděla za dalších 18 let?

Je úplně jiná doba, v roce 1992, tři roky po sametové revoluci, jsme začínali jako mnozí jiní na zelené louce. S idejemi, plány, nadšením. Mnohé věci se budovaly za pochodu, mnohé intuitivně. Za uplynulá dvě desetiletí neuvěřitelným způsobem vzrostla konkurence na trhu IT. Za největší posun ve společnosti pak považuji postupnou profesionalizaci všech činností. Jsme sice malou firmou, ale máme vlastní vývoj, výrobu, obchod a servis. Jen tak jsme uspěli nejen v dobách konjunktury, ale i stagnace, či recese.

Za 18 let pravděpodobně už bude firmu vést někdo jiný :). Své zkušenosti využiji spíše jako mentor. V roce 2031 by společnost ESKON působila na trhu 39 let! A již tento samotný fakt by byl velkým úspěchem všech, kteří firmu celá léta budovali. Informační technologie se vyvíjí velmi rychle - věřím však, že i v budoucnu budeme působit v oboru identifikačních systémů, biometrických.

9.) Pohybujete se v oboru, který se neustále posunuje dopředu. Jak se sama zdokonalujete? A v rámci neprofesního života?

Neustále získávám nové zkušenosti, a to nejen ve svém oboru. Pro zdokonalení manažerských dovedností jsem studovala MBA, v posledních letech díky svému dalšímu studiu získávám vědomosti a znalosti z oblasti práva.

V soukromém životě se snažím být aktivní ve svém regionu a společenská angažovanost tak pro mne není jen prázdným pojmem. Ne vždy se podaří dosáhnout dobrých výsledků, přesto svůj aktivní přístup nehodlám měnit.

10.) Máte nějaký sen, pracovní nebo osobní, který byste si chtěla splnit?

Ano mám, ale své sny si nechávám pro sebe a své nejbližší.

O SPOLEČNOSTI
Společnost ESKON s.r.o. vyvíjí a vyrábí bezkontaktní identifikační systém BIS® a od roku 1992 jej implementovala ve více než 900 firmách a institucích v Česku, na Slovensku a v Polsku. Systém BIS nachází uplatnění u všech zákazníků, kteří mají zájem efektivně využívat moderní technologie s možností napojení výstupů do vlastních informačních systémů.

minigalerie k článku Jsme sice malou firmou, ale máme vlastní vývoj, výrobu, obchod a servis. minigalerie k článku Jsme sice malou firmou, ale máme vlastní vývoj, výrobu, obchod a servis. minigalerie k článku Jsme sice malou firmou, ale máme vlastní vývoj, výrobu, obchod a servis.
Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013