úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

ČSOB je i v roce 2016 generálním partnerem OCP. Co to pro nás znamená
Úvodník

ČSOB je i v roce 2016 generálním partnerem OCP. Co to pro nás znamená

Především ohromný závazek, že budeme podnikatelky podporovat, budeme partnery jejich podnikání a na základě porozumění jejich potřebám budeme přicházet s finančními řešeními, které podpoří jejich růst a ulehčí podnikatelský život.

Ekonomice se v letošním roce daří jako už dlouho ne, podíl firem vlastněných ženami mezi novými subjekty meziročně roste a o úspěšných podnikatelkách je čím dál častěji slyšet.

I Ocenění českých podnikatelek má zásluhu na tom, že podnikatelky už se za své úspěchy přestávají „stydět“ a začínají svými příběhy pomáhat těm začínajícím. Dodávají jim sebevědomí a povzbuzují je svým příkladem k překonání počátečních překážek. Sdílejí své zkušenosti, veřejně se přiznávají k počátečním klopýtnutím a následně radí, jak z takových situací ven, dopředu a nahoru. Pomáhají hledat pracovní smysl života, jít si za svými sny. Za to vám, milé úspěšné paní podnikatelky, patří velký dík! A my zároveň slibujeme, že začínající podnikatelky podpoříme také všemi možnými způsoby.

I proto chceme být součástí této pozitivní energie, za kterou zároveň stojí neúprosná logika čísel. Těšíme se na setkání v regionech – dávno už neplatí, že pokud o vás „Praha“ neví, nic neznamenáte. Dobře víme, že vás – podnikatelek, často se prosazujících i v původně ryze mužských výrobních oborech, je v rámci celé České republiky celá řada a my jsme tam s vámi, vaší práce a vlivu na lokální podnikatelské komunity si velmi vážíme.

Pro letošní i další roky – milé podnikatelky – buďte stále silné, zodpovědné, překonávejte překážky. Buďte sebevědomé a hrdé na své úspěchy. Podnikejte rozumem, ale i srdcem. OČP je tady proto, aby vaše úspěchy ocenilo a my – jeho partneři – proto, abychom hledali nové cesty, jak vás podpořit na vaší podnikatelské cestě.

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013