úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

„Cena za výjimečný růst – pod patronací CEMI 2013“ - paní Irena Jelínková, majitelka společnosti FORCORP GROUP spol. s r.o.
Podporujeme podnikatelky

„Cena za výjimečný růst – pod patronací CEMI 2013“ - paní Irena Jelínková, majitelka společnosti FORCORP GROUP spol. s r.o.

Proč Irena Jelínková?

Institut CEMI se stal patronem kategorie „Výjimečný růst firmy“, která koresponduje s jeho posláním poskytovat kvalitní profesní vzdělání podporující v profesním i osobním růstu. Vítězkou této kategorie se stala paní Irena Jelínková, zakladatelka společnosti FORCORP GROUP spol. s r.o. Institut CEMI věnoval oceněné vítězce dárkový voucher na absolvování prestižního MBA či LLM studia dle vlastního výběru v jednom ze sedmi prestižních oborů. Toto profesní studium je určeno pro velmi vytížené manažery či podnikatele, a je proto koncipováno převážně jako online studium formou moderního e-learningu. Kromě této časové flexibility je nespornou výhodou MBA studia na institutu CEMI také jeho dvousemestrální koncepce (celé studium tak lze absolvovat už za 1 rok), výuka v českém jazyce, dostupná cena, a v neposlední řadě také lektorský sbor čítající více než 35 zkušených lektorů, jak z profesní, tak z akademické sféry. Na výběr jsou jak MBA obory určené pro vrcholové manažery či členy statutárních orgánů firem (jako je obor Executive MBA), tak pro obchodní manažery (Management obchodu) či manažery ekonomických oddělení (Ekonomika a finanční management). Institut CEMI dále také nabízí tři úžeji specializované obory, Bezpečnostní a krizový management, Veřejná správa a Management zdravotnických zařízení. Obor Corporate Master of Laws je potom určen především pro právníky, kteří si chtějí dále prohloubit své znalosti nejen v oblasti korporátního práva.

Paní Irena Jelínková založila společnost FORCORP GROUP spol. s r.o. v roce 2008. Tato firma poskytuje prostřednictvím 14 poboček portfolio služeb facility managementu, a to jak korporátním klientům, tak veřejné správě po celém území České republiky. Mezi významné korporátní klienty se řadí např. Agrofert a.s., EPCOS s.r.o. či ČTK. Do klientů z oblasti veřejné správy spadá Úřad vlády ČR, krajské a okresní soudy, univerzity, města a městské části. Společnost FORCORP GROUP spol. s r.o. zajišťuje kompletní servis zahrnující úklid, ostrahu, dodávku kancelářských a hygienických potřeb, dále údržbu exteriérů a technickou správu nemovitostí. V současné době má společnost vítězky více než 1 100 zaměstnanců, z čehož je více než polovina zastoupena osobami se zdravotním postižením.

Majitelka společnosti vystudovala psychologii, její velké sociální cítění se tudíž odráží v ochotě poskytovat nové možnosti handicapovaných lidem k získání uplatnění, seberealizace a začlenění se do pracovního procesu. Hlavním impulzem k založení společnosti byla, podle paní Jelínkové, právě touha po spolupráci se zdravotně postiženými, kterým se dále snaží usnadnit život nejen nabídkou pracovních míst, ale i formou sponzoringu Národní rady osob se zdravotním postižením. Paní Jelínková plánuje rozvoj firmy rozšířením portfolia poskytovaných služeb a expanzí na zahraniční trhy. Svým příkladem chce podnít ženy v založení vlastních firem a realizaci svých projektů a nápadů.

Video medailonek s představením podnikání paní Jelínkové naleznete zde.

 

Central European Management Institut (neboli CEMI) byl založen v roce 2011 s cílem poskytovat MBA vzdělávání evropské úrovně, dostupné především pro studenty z České a Slovenské republiky. Proto jsou všechny MBA obory vyučované na CEMI navrženy a přizpůsobeny potřebám českých a slovenských studentů a také místnímu trhu práce, přičemž v říjnu byl zahájen již pátý ročník MBA kurzů. Se 178 úspěšnými absolventy a více než 200 současnými studenty patříme mezi nejvýznamnější a největší poskytovatele MBA studia ve střední Evropě.

Jedním z hlavních cílů institutu je umožnit profesní vzdělávání v MBA oborech širokému spektru zájemců o studium, kteří si především z časových důvodů nemohou dovolit studovat prezenční formou a pravidelně dojíždět desítky či stovky kilometrů na prezenční výuku. Proto je výuka ve všech MBA oborech na CEMI koncipována tak, že umožňuje studovat i velmi pracovně vytíženým studentům a bez ohledu na jejich bydliště. Pro tyto účely je na CEMI zaveden nejmodernější e-learningový systém Fronter, v němž jsou studentům zpřístupňovány všechny potřebné studijní materiály a další nezbytné informace a jejž mohou studenti využívat jak pro komunikaci s lektory, tak mezi sebou navzájem v rámci svých studijních skupin. Tento systém využívá například Vídeňská Univerzita, Univerzita v Lillehammeru či Cambridge ESOL.

CEMI je plně akreditovaným členem IADL (International Association for Distance Learning), členem EADL (European Association for Distance Learning), členem AIVD – Asociace Institucí Vzdělávání Dospělých ČR, členem AMSP (Asociace malých a středních podniků) a kolektivním členem ČMA (Česká manažerská asociace).

CEMI v rámci vlastního stipendijního programu podporuje vzdělávání handicapovaných osob a v této oblasti dále spolupracuje také s Nadací Českého rozhlasu Světluška a občanským sdružením Život dětem. Kromě toho podporuje také nadační fond Dobrý anděl či organizaci Člověk v tísni.

Více informací zde.

 

minigalerie k článku „Cena za výjimečný růst – pod patronací CEMI 2013“ - paní Irena Jelínková, majitelka společnosti FORCORP GROUP spol. s r.o. minigalerie k článku „Cena za výjimečný růst – pod patronací CEMI 2013“ - paní Irena Jelínková, majitelka společnosti FORCORP GROUP spol. s r.o. minigalerie k článku „Cena za výjimečný růst – pod patronací CEMI 2013“ - paní Irena Jelínková, majitelka společnosti FORCORP GROUP spol. s r.o. minigalerie k článku „Cena za výjimečný růst – pod patronací CEMI 2013“ - paní Irena Jelínková, majitelka společnosti FORCORP GROUP spol. s r.o. minigalerie k článku „Cena za výjimečný růst – pod patronací CEMI 2013“ - paní Irena Jelínková, majitelka společnosti FORCORP GROUP spol. s r.o. minigalerie k článku „Cena za výjimečný růst – pod patronací CEMI 2013“ - paní Irena Jelínková, majitelka společnosti FORCORP GROUP spol. s r.o.
Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013