úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Ženy podnikatelky jsou trochu jinak zaměřené, než muži podnikatelé.
Podporujeme podnikatelky

Ženy podnikatelky jsou trochu jinak zaměřené, než muži podnikatelé.

Rozhovor s Petrem Šímou, partnerem NSG Morrison, zástupcem nového auditora projektu OCP.

V rámci projektu OCP se letos nově objevujete v pozici auditora. Co přesně je náplní této funkce?

Naší úlohou je posoudit efektivnost firem, které vybere dle stanovených kritérií odborný garant. Posouzení, zda firma je úspěšná či nikoliv, nezávisí jen na „číslech“, ale také na subjektivních, nefinančních přístupech. A to náš audit bude zahrnovat. Jako auditoři tohoto projektu budeme hodnotit firmy z mnoha úhlů, mezi které bude patřit i například efektivnost firmy pro region kde podniká, podnikatelský příběh firmy či majitelky, překonání úskalí či vypořádání se s finanční krizí či přístupem k zákazníkovi.

Úzce spolupracujete s odborným garantem. Jakou část hodnocení firem provádíte vy, jakou odborný garant?

Odborný garant spíše pragmaticky zhodnotí veškeré finanční ukazatele, jako je například rizikovost podnikání. Naší úlohou je zhodnotit firmu komplexně, tak jak je zmíněno v předchozí otázce. Ženy podnikatelky jsou trochu jinak zaměřené, než muži podnikatelé. Muži jsou především zaměřeny na tvorbu zisku, kdežto ženy daleko více dbají na sociální stránku a jiné hodnoty. Ženy nemají tak velké růstové ambice. A buďme rádi za to. Proto budeme hodnotit- auditovat i tyto cíle podnikatelek.

Letos došlo ke změně způsobu hodnocení. Kategorie se již nedělí podle počtu zaměstnanců, ale firmy jsou tříděny dle ročního obratu v milionech korun. Proč taková změna?

Obě kritéria jsou bezesporu důležitá. Nicméně, domníváme se, že by bylo fér dát v této soutěži šanci i firmám, které sice zaměstnávají méně zaměstnanců, ale jejich obrat není zanedbatelný. Vždyť následně se od toho odvíjí jejich výše plateb daní pro stát, atd. Po analýze odborným garantem se opravdu ukázalo, že firem co mají větší obrat a menší počet zaměstnanců je překvapivě dost, letos tedy bude moci být zahrnuto do soutěže více podnikatelek. Tudíž věříme, že budeme moci ukázat veřejnosti více podnikatelských příběhů, které by mohly inspirovat ostatní. A o to nám jde.

Jaké služby můžete nabídnout soutěžícím firmám nebo jejich majitelkám?

Výhodou naší firmy je komplexnost poradenských služeb. Kromě služeb od daňového poradenství až po HR služby, můžeme právě těmto majitelkám nabídnout zkušenosti,které máme s podobnými klienty jako jsou ony. Jsme česká nezávislá firma 20 let na trhu a stejně dlouho existují firmy mnoha našich klientů. S těmito, dnes již rodinnými firmami, si odžíváme celé jejich podnikání, od založení, přes jejich úspěchy, nezdary a třeba nyní často stojíme i před otázkou co dále po 20 letech jejich podnikání. Mnohdy pracovní rovina se prolíná se soukromou. Důvěra je v tomto oboru velice důležitá. Právě tyto zkušenosti majitelů, kteří si prošli mnoha lety podnikání, můžeme poskytnout našim soutěžícím.

Ing. Petr Šíma, Partner a spoluzakladatel skupiny NSG Morison,partner oddělení corporate finance, oceňování a auditu. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Je předním expertem v oblasti oceňování podniků a finančního strukturování, je registrován jako soudní znalec pro obory ekonomika, ceny a odhady. Již před ukončením studia se podílel na založení investiční společnosti a dále na řízení a tvorbě investiční strategie investičního privatizačního fondu. Je odborníkem v oblasti corporate finance se specializací na oceňování podniků a jejich částí. Zastupuje NSG Morison v rámci asociace Morison International, kde je členem představenstva pro region Evropa a Severní Amerika. V roce 2006 byl jmenován členem znalecké komise Městského soudu v Praze. Petr Šíma má bohaté zkušenosti s poradenstvím a řízením s řízením firem rodinného typu.

O SPOLEČNOSTI:
NSG Morrison poskytuje služby podnikům všech velikostí v oblasti auditu, daní, účetního a mzdového poradenství, znaleckých služeb, práva, podnikového a personálního poradenství a mnohdy i nad rámec tohoto:)


Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013