úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Žen si více všimnete
Ptáme se

Žen si více všimnete

Být generálním partnerem projektu Ocenění Českých Podnikatelek znamená výměnu těch nejdůležitějších zkušeností. Jaké jsou české podnikatelky z pohledu  Michaely Lhotkové, ředitelky segmentu Firemní bankovnictví?

Navazujete na další ročník v roli generálního partnera. Jaká je vaše dosavadní zkušenost s projektem a co vám přinesl?

Přinesl nám mnoho inspirativních setkání, lepší porozumění specifikům dámské podnikatelské kultury a celou řadu nových projektů s našimi konkrétními klientkami.

Vnímáte růst podílu firem vlastněných ženami?

Podíl firem vlastněných ženami je v rámci našeho portfolia malý, ale žen si víc všimnete, jejich komunikace je většinou podstatně otevřenější. U našich klientů z řad nově vznikajících společností podíl žen roste a to i ve zralejších věkových kategoriích.

Jak se loňský ekonomicky úspěšný ročník projevil v zájmu o podnikatelské bankovní produkty? Víme, že ženy jsou obecně opatrnější...

Vzhledem k nízkému podílu žen na celkovém počtu klientů se to na celkových číslech příliš markantně neprojeví. Naší filosofií je individuální přístup ke každému našemu klientovi, proto nás těší, že jsme dokázali pomoci celé řadě našich klientek v rozvoji podnikání – ať už se jednalo o speciální typy financování, omezení podnikatelských rizik nebo třeba moderními platebními řešeními.

Liší se nějak struktura zájmu o různé druhy vašich produktů mezi muži a ženami?

Struktura zájmu o produkty se neliší, protože potřeby firem se neliší, pokud firmu vlastní žena nebo muž. Ženy však banku mnohem častěji berou jako partnera, nechají si vysvětlit a doporučit nejvhodnější řešení pro konkrétní situaci a potom se nám společně daří firmu skutečně někam posunout.

Jakým způsobem můžete podnikatelky podpořit?

Kromě specializovaných finančních služeb hlavně osobní péčí firemních bankéřů, kteří se snaží porozumět podstatě jejich podnikání a reagovat na dynamicky se měnící potřeby firem.

Je mezi podnikatelkami velký rozdíl mezi Prahou a regiony?

Obecně jsou ekonomické rozdíly mezi Prahou a mimopražskými regiony stále znatelné. Ani v případě podnikatelek z různých regionů to není jinak. Získávání zakázek musí často věnovat podstatně větší péči a potom jsou i pečlivější při ošetřování podnikatelských rizik. Další velký rozdíl mezi městskými regiony a těmi ostatními je v platebních zvyklostech zákazníků. Zatímco v Praze už téměř nechodíme s hotovostí, v některých regionech je pro naše klienty stále těžké optimalizovat platební řešení, protože pro zákazníky je hotovost nadále primární.

Přinášejí vám podnikatelské příběhy z OCP užitečné informace i z vašeho profesního hlediska?

Každá příležitost, kdy můžeme lépe poznat své klienty a jejich potřeby, je pro nás velmi přínosná. Podnikatelské a osobní příběhy podnikatelek z OCP jsou navíc velmi inspirující a obdivuhodné

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013