úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Základem je fungující management, Alena Drašnarová, majitelka společnosti EMT
Ptáme se

Základem je fungující management, Alena Drašnarová, majitelka společnosti EMT

O tom, jak se ženě podniká v „mužském“ oboru jsme si povídali s Alenou Drašnarovou, majitelkou společnosti EMT, která uspěla v Ocenění českých podnikatelek.

Co Vás přimělo k tomu začít podnikat?

Zařídil to život, osud. Před 12 lety mi zemřel manžel, firma byla jeho „dítě“ – tehdy sedmileté. A tak jako jsem převzala jeho roli v rodinném životě, převzala jsem jeho roli i v tom pracovním, bez znalosti řízení, technických dovedností, znalostí oboru, naprosto nepřipravená. Ale snad právě proto. Na druhou stranu, mohla jsem se opřít o všechny stávající zaměstnance, což byla pro mne obrovská pomoc.

Jaká je historie Vaší společnosti?

Manžel Karel Drašnar založil firmu v roce 2007. Problematiku prodeje aut a náhradních dílů na kamiony, návěsy, přívěsy, autobusy a lehká užitková vozidla znal velmi dobře. Vystudoval Vysokou školu dopravní v Žilině, praxi s nákladními automobily a pracovními stroji získal v bývalých Vojenských stavbách, a když to podmínky po sametové revoluci dovolily, založil v tomto duchu svojí firmu. Začátky byly v 90. letech těžké, ale dostal firmu v poměrně krátké době na špici v oboru náhradních dílů pro nákladní auta. Úspěch dovolil založit v tom samém duchu samostatný subjekt na Slovensku (E.M.T. Slovakia). Rozšiřuje se počet dodavatelů a zastupujících značek, na území ČR i SR vznikají nové pobočky, jejichž počet se v současné době ustálil na čísle 6 v ČR a 2 na Slovensku. V roce 2006 jsme postavili vlastní prostory a zázemí firmy s centrálním skladem v Modleticích u Prahy, centrální sklad jsme v loňském roce ještě rozšířili a zvětšili kapacitu. Firma je aktivní i na mezinárodním poli - je garantem Group Auto pro ČR a SR a buduje partnerskou síť nezávislých truck-servisů pod názvem Top-Truck.

Vaše firma působí v oboru pro ženu dost netypickém. Jak se Vám podniká v pro mnohé z nás typicky mužském oboru?

Mám velmi silný a schopný management. To, že v čele firmy zaměřené na typicky mužský obor stoji žena, si mnozí naši partneři, ať dodavatelé nebo odběratelé, ani neuvědomují a pokud ano, rozhodně to není na překážku. Moje úloha ve firmě, kromě toho, že jsem majitelka, má ekonomické a kontrolní zaměření.

Co je pro Vás jako ženu-podnikatelku v podnikání nejdůležitější?

Pro mne je klíčový naprosto fundovaný a spolehlivý management a fungující rodina. Mám radost z toho, že do firmy se postupně zapojují obě dvě dcery a tudíž bude komu firmu předat.

V loňském roce jste se svou firmou uspěla v soutěži Ocenění českých podnikatelek. Co pro Vás takovéto ocenění znamená?

O tom, že si moje firma vede dobře ve svém oboru v celorepublikovém měřítku (nejen mezi podnikatelkami-ženami) jsem tušila – ocenění mne i mému managementu přineslo zadostiučinění a výborný pocit z toho, že to, co děláme, děláme dobře.

Link na rozhovor zde

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013