úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

České podnikatelky jsou výjimečné svou pokorou
Ptáme se

České podnikatelky jsou výjimečné svou pokorou

Hlavním partnerem projektu Ocenění Českých Podnikatelek je Allianz pojišťovna, součást předního světového pojišťovacího koncernu Allianz Group. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení v České republice se vypracovala mezi tři největší české pojišťovny a uzavřela téměř 9 milionů pojistných smluv. Oslovili jsme Šárku Dolanskou, regionální ředitelku Allianz pojišťovny.

Partnerstvím s Oceněním Českým Podnikatelek podporujete ženy-podnikatelky. Je tato aktivita projevem vaší dlouhodobé politiky?

Vzhledem k tomu, že podporujeme OCP již třetím rokem, je náš záměr dlouhodobosti zřejmý. Líbí se nám myšlenka vyzdvižení šikovných a akčních žen, které se nebojí inovací a vlastně pak i diky nim uspějí na trhu a i samy pro sebe.

Myslíte, že české podnikatelky potřebují pomoci vytvářením vhodného podnikatelského prostředí pro jejich rozvoj, nebo již takové prostředí existuje?

Jinými slovy, proč je stále měně žen podnikatelek, než podnikatelů mužů? Genderová otázka...

Ženy, které chtějí podnikat, tak začnou, stejně jako muži. Ano, díky mateřskému poslání máme o něco méně prostoru v určitém časovém období, na druhou stranu mnoho žen začalo podnikat právě proto, že už v rámci mateřské dovolené a nebo těsně po ní, si přišly na to, že se do „klasického“ zaměstnání už vrátit nechtějí a nebo nemohou.

Ženy se obecně o trochu více obávají jít do risku – je nám přirozeně dáno více pečovat a méně lovit.. A tak velké podnikatelské úvěry a hypotéky jsou spíše doménou mužů, ale ukazuje se– nyní hlavně díky OCP - že ženy podnikatelky, které jednotlivé kategorie za rok 2014 vyhrály, do tohoto risku šly.

Takže prostředí je dané. A je na ženách, kudy a do jakého podnikání se vydají. Já nejsem zastáncem žádné diskriminace a tedy ani té pozitivní ve prospěch žen. My si cestu umíme najít a využít maximálně náš potenciál.

Jakým způsobem ještě českým podnikatelkám pomáháte? Nabízíte nějaké speciální produkty?

Spíše bych odpověděla ve prospěch žen obecně, nejen podnikatelek. Máme řešení v v životním pojištění RYTMUS speciálně PRO ŽENY pojištěním věcí a situací, které se prostě mužům stát nemohou. Je to finanční zajištění v okamžiku, kdy má žena komplikace před, při a nebo po porodu, kdy se potřebuje v souvislosti s tím vybavit i dalšími potřebnými pomůckami, které nebývají příliš finančně dostupně. Nebo v případě diagnozy „léčitelné“ rakoviny prsu, kterou mnoho pojišťoven jako rakovinu dle oceňovacích tabulek nevnímá. My ano a finančně pomáháme..

Jak vnímáte rovné příležitosti v našich podmínkách?

Ještě stále v dnešním světě vítězí nejvíce ti rychlí, akční, kteří umějí dobře marketingově prodat, využít informací, slabin trhu.. My v Allianz pojišťovně víme, jak důležitá je také péče o klienty držení slibů, které jsme si ruky podáním při podepsání pojistné smlouvy dali. Jak důležitá je férová informovanost čtivým a srozumitelným způsobem.

Podmínky a příležitosti na českém trhu se budou v nadcházejících letech hodě měnit.. Klient si už teď začíná přicházet na to, že nemůže za „levný“ peníz očekávat vysokou kvalitu. A tady přicházím opět s mým tvrzením, že ženy podnikatelky, které v sobě mají zakódované to ono pečovatelství a cit pro mezilidské vztahy, budou umět klientům v tom „tvrdém“ světě byznysu nabídnout i to vlídné slovo a měkkou péči.

Jaký máte názor na kvóty? Byly by užitečným nástrojem, nebo slepou uličkou?

Vy už víte, že nejsem zastáncem pozitivní diskriminace a tedy ani kvót. Dokud se nezačne více pečovat, nečekejte přemíru žen ani v politice...

Jsou pro vás střední a malé firmy důležitými klienty?

Střední a malé firmy jsou pro nás velmi zajímavými klienty. Jsou hodně pružné a rychlé v rozhodování. Ve vedení jsou lidé, kteří přesně znají potřeby svých zaměstnanců a i provozních záležitostí.

Máte pro letošek nějakou zajímavou novinku, ať už v souvislosti s ženami-podnikatelkami, nebo Vaším působením na trhu obecně?

Rozhodně ano. Přichystali jsme pro klienty velmi zajímavé rizikové pojištění Rytmus risk, kde jako první na trhu přicházíme ke klientům s pojištěním, které je úplně oproštěno od poplatků. Dokonce začínáme novou éru, kterou jsme nazvali „doba bezpoplatková“. Klientovi na základě jeho vlastních potřeb nastavíme díky pojistné analýze pojištění ušité na míru a to bez nutnosti si k rizikovému pojištění přidávat i složku investiční, tedy spořící, chcete-li.

Zaujal Vás některý z podnikatelských příběhů finalistek Ocenění Českých Podnikatelek?

Všechny příběhy žen, s kterými jsem měla tu čest se osobně setkat, byly nesmírně zajímavé a inspirativní. Každá vítězka roku 2014 má svůj příběh, jak se k podnikání dostala a jak jej zvládá ať už s podporou rodiny, či bez ní. Pro mě osobně pak bylo nesmírně zajímavé setkání s vítězkou naší kategorie Allianz pojišťovny za Inovativní řešení, paní Taťánou Džavíkovou z firmy AGD PRINT s.r.o.

Součástí Ocenění Českých podnikatelek je Cena za inovativní řešení pod patronací Allianz. Proč jste se stali patronem právě této ceny?

Naše pojišťovna Allianz si v čele s naším Generálním ředitelem Jakubem Strnadem zakládá na inovacích. Za poslední roky například při životním pojištění cenově zvýhodňujeme klienty, kteří vedou zdravý životní styl a chodí na preventivní prohlídky.Sledujeme za klienty konkurenci a do svých produktů dáváme garanci nejvyššího plnění na trhu. Produkty obecně pro klienty nově stavíme modulárně, aby si klient platit pouze za to, co skutečně potřebuje. Inovativně cílíme na jednoduchost a transparentnost také při komunikaci s klientem a jdeme do maximální digitalizace dokumentů, abychom vše měli „při ruce“,kdykoliv je potřeba.

Jsou z Vašeho pohledu české podnikatelky něčím výjimečné?

Jsou výjimečně ve své pokoře. Když jim v OCP říkáme, jak jsou úžasné ty, které se dostali až na samý vrchol, i tak se některé z nich ohlédnou, zda opravdu mluvíme k nim...

Chtěli byste něco českým podnikatelkám sami vzkázat?

Milé dámy, jste výjimečné. Za pojišťovnu Allianz i za OCP Vám velmi fandíme...

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013