úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Institut CEMI je předním specialistou na MBA a LLM vzdělávání
Podporujeme podnikatelky

Institut CEMI je předním specialistou na MBA a LLM vzdělávání

  • Institut CEMI je předním specialistou na MBA a LLM vzdělávání, dostupné pro studenty z České republiky a Slovenska. S téměř 400 úspěšnými absolventy a více jak 230 současnými studenty patří mezi nejvýznamnější a největší poskytovatele MBA a LLM studia ve střední Evropě. Roční online studium umožňuje získat profesní vzdělání i časově vytíženým studentům, kteří díky nejmodernějšímu e-learningovému systému Fronter mohou studovat v čase a místě, které jim nejlépe vyhovuje. Institut CEMI také poskytuje možnost zdravotně handicapovaným lidem získat stipendium na studium MBA či LLM a studovat tak zcela bezplatně.

  • Výsledky mluví za vše - podle provedeného výzkumu je 94 % absolventů spokojeno se studiem na CEMI a dále ho doporučuje svým přátelům a kolegům. Navíc 90 % z nich získalo lepší pracovní uplatnění již do 1 roku od absolvování. Studium na CEMI se opravdu vyplatí, 60 % absolventů se investice do vzdělání vrátila již do dvou let od ukončení studia.

  • Institut CEMI nabízí studium v sedmi prestižních oborech a to: Management zdravotnictví, Bezpečnostní a krizový management, Ekonomika a finanční management, Veřejná správa, Management obchodu, Executive MBA a nově otevřený obor Corporate Master of Laws (LLM). Mezi nejžádanější obory v současnosti patří Executive MBA, Management zdravotnictví a Management obchodu. Od října 2014 se navíc zahajují nové MBA programy v angličtině - Global Executive MBA a International Business and Marketing Management, vyučované mezinárodním týmem lektorů.

  • Studium na CEMI je transparentní. Se studijními podmínkami, kompletními sylaby předmětů, harmonogramem studia, studijními plány a vzorem smlouvy o studiu je možné se seznámit na webových stránkách ještě před zahájením studia. Velkou výhodou je i garance otevření všech studijních oborů minimálně 1x do kalendářního roku. Institut CEMI poskytuje svým studentům veškeré studijní materiály v online podobě spolu s předplatným odborných časopisů ke studiu zcela zdarma.

  • Studium se zahajuje celodenním soustředěním studentů v moderních výukových prostorách v centru Prahy v budově City Tower, kde se studenti mohou seznámit se svými kolegy a také s jednotlivými lektory, kteří jim představí vyučované moduly, seznámí je se svými požadavky na úspěšné absolvování a informují je o možnostech dalších konzultací. Lektoři pak během semestru se studenty komunikují přes Skype, e-mail, telefonicky či osobně. Toto úvodní soustředění je nepovinné, účast na něm se však vřele doporučuje, jelikož se jedná o výbornou příležitost seznámit se osobně nejen s lektory, ale také se studijními kolegy. Další výuka pak již probíhá převážně online formou přes e-learningový studijní systém Fronter (lektoři průběžně umisťují na internet do studentské sekce studijní materiály potřebné k úspěšnému absolvování daného studijního modulu). Jednotlivé studijní moduly jsou zakončeny písemným testem anebo zpracováním seminární práce na zvolené téma. Student má na splnění 3 pokusy, přičemž v případě neúspěchu lze požádat o mimořádné opravné pokusy. Po úspěšném absolvování všech předmětů a obhajobě závěrečné práce student některého z oborů získává nárok na udělení profesního titulu MBA (případně LL.M.) a příslušného diplomu, potvrzujícího jeho získání. Předávání diplomů probíhá při slavnostní promoci v Břevnovském klášteře, která je doprovázena živým hudebním vystoupením a slavnostním přípitkem. Jedná se tak o důstojnou tečku za celým studiem, z promoce jsou navíc pořizovány profesionální fotografie a DVD záznam, přičemž obojí pak mají studenti zcela zdarma k dispozici.

    www.cemi.cz

Prezentace

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013