úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Cílem byl profesní růst
Ptáme se

Cílem byl profesní růst

O důvodu založení vlastní firmy jsme si povídali s Alenou Gergelovou, majitelkou firmy Drogerie Central. Ta loni uspěla v soutěži Ocenění českých podnikatelek jako vítězka 3. místa v kategorii Malá společnost

Co pro Vás bylo tím prvotním impulsem, kdy jste se rozhodla začít podnikat?

Tím hlavním důvodem, proč jsem se vydala na dráhu podnikatelky, byl fakt, že jsem chtěla dále profesně růst. Cítila jsem se natolik silná, že jsem věděla, že zvládnu převzít zodpovědnost za vlastní podnik a současně i za své budoucí zaměstnance.

Jak Vaše firma začínala?

Vzpomínám si na dvě hlavní věci, které stály na počátku mého podnikání. Tou první bylo, že jako majitelka firmy jsem do všeho šla s velkým osobním elánem. To byla ta příjemná. Nicméně ruku v ruce se startem firmy souvisel i velký úvěr, který jsem si musela vzít u banky.

Co je pro vás jako ženu-podnikatelku v podnikání nejdůležitější?

Těch důležitých věcí je několik. Nicméně ptáte se na to, co je pro mne jako pro ženu-podnikatelku nejdůležitější. A tím je dobré rodinné zázemí, bez něho by se mi jen těžko podařilo skloubit řízení vlastní firmy a právě péči o rodinu.

Setkala jste se někdy s tím, že by Vám to, že jste ženou, v podnikání přineslo nějaké komplikace?

Naštěstí jsem se s takovým jevem doposud nesetkala a upřímně doufám, že se ani v budoucnu nesetkám. Oblast, ve které moje firma působí, je zřejmě ženám nakloněna.

V loňském roce jste získala ocenění v soutěži oceňující české podnikatelky. Co pro Vás takovéto ocenění znamená?

Získání ocenění v OCP pro mě znamenalo příjemné zastavení se v jinak velmi rychlém sledu každodenních událostí a velmi si toho vážím. To, že někdo úplně cizí si "všimne" Vaší práce je obrovským motorem do dalšího podnikání. Dalším významným vlivem ocenění OCP je uznání a zvýšení kreditu firmy u obchodních partnerů. Nezanedbatelné jsou i kontakty s dalšími ženami-podnikatelkami a ostatními spolupracujícími firmami, setkání s výjimečnými lidmi na doprovodných akcích, které přináší Váš celkový růst a v neposlední řadě i zvýšení Vašeho sebevědomí.

Celý rozhovor naleznete zde.

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013