úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Plujete po řece, nebo zatím kotvíte v zátoce?
Úvodník

Plujete po řece, nebo zatím kotvíte v zátoce?

„Opravdu moudrý je ten, kdo pozná sám sebe,“ pravil kdysi Lev Nikolajevič Tolstoj. Tato myšlenka odkazuje ke zkušenosti, že odpovědi na řadu otázek, které si v životě klademe, máme dávno v sobě, jen si potřebujeme udělat prostor a čas na to, abychom si to podstatné uvědomili. Platí to zejména v dnešní době, kdy jsme přehlceni informacemi a daty, které často vůbec nestíháme a nedokážeme zpracovat, natož z nich vyvodit nějaký smysluplný závěr pro náš život. Stále více lidí, zejména ve vedoucích pozicích, se i proto uchyluje k pravidelné meditaci.

Nelekejte se, nečeká vás spirituální úvodník o pozitivních účincích meditace, ale velmi praktické zamyšlení o tom, jak dnešní podniky (ne)pracují s daty. Na firemní úrovni totiž zažíváme něco podobného a dovolil bych si parafrázovat velkého autora: „Opravdu moudrá a úspěšná firma je ta, která stále poznává sama sebe a svůj trh.“ Firmy všech velikostí dnes totiž doslova sedí na pokladu - neustále rostoucím objemu informací, od dat o zákaznících a obchodu až po trendy v odvětví.

Téměř vše, co dnes děláme, zanechává nějakou digitální stopu, která se hromadí kdesi v útrobách našich informačních systémů. Pokud se nimi naučíme pracovat, představují obrovskou konkurenční výhodu. Platí to zejména pro malé a střední podniky, protože většinu dat, která potřebují ke svému růstu, pravděpodobně už mají k dispozici, a cloudové nástroje na podchycení a analýzu v reálném čase jsou uživatelsky jednoduché a finančně velmi dostupné.

Potvrdil to i náš nedávný průzkum Náskok díky technologiím 2016. Malé a střední podniky, které umí těžit ze svých “velkých" dat, očekávají během příštích 12 měsíců růst - na rozdíl od těch, které data systematicky nepoužívají. Na evropské úrovni téměř polovina podniků využívajících aktivně svá data, očekává finanční růst. Mezi těmi, kdo s daty nepracují, je optimistická jen pětina. Tento trend se projevuje i v Česku – 43 % „datově zdatných“ podniků očekává růst oproti třetině těch, které s daty nepracují. Firmy, které umí vytěžit hodnotu ze svých dat, častěji vstupují na nové trhy, mají produktivnější obchodní týmy a dokážou navázat pevnější vztah se svými zákazníky.

Za zmínku stojí také oblast prediktivních analýz, kdy na základě dostatečně velkého objemu dat z minulosti dokážete velmi přesně předvídat budoucí trendy – například jak rychle se opotřebuje ta či ona součástka ve stroji, jakou službu bude zřejmě potřebovat dlouholetý zákazník či jaký obraz by namaloval Rembrandt, kdyby žil o pár let déle. (Nevěříte? Podívejte se sem!)

Globální šéf Microsoftu, Satya Nadella, nedávno přirovnal data k elektřině dnešní doby. Je to velmi trefné, protože elektřina musí proudit a my se doslova učíme řídit svůj podnik jako loď na datové řece, jejíž proud nás nese k novým trhům a příležitostem. V poslední době se začíná mluvit o tzv. datových jezerech, situaci, kdy data bezúčelně leží, zastarávají a nepřinášejí hodnotu. Jak jste na tom vy? Plujete rychleji než proud, nebo jste uvízli na “voleji"? Datová ekonomika se rychle a nezadržitelně rozjíždí a pokud potřebujete pomoci rozvinout plachty či vyškolit kormidelníka, velmi rádi vám pomůžeme.

A jelikož právě začíná i skutečná vodácká sezóna, rozloučím se s Vámi tentokrát tradičním vodáckým pozdravem: Ahoj a šťastnou plavbu!

Ondřej Novodvorský, ředitel pro segment malých a středních firem, Microsoft

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013