úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Byznys 21. století ovládnou ženy
Ptáme se

Byznys 21. století ovládnou ženy

Ptali jsme se Evy Svobodové, generální ředitelky AMSP ČR – Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, jak vnímá situaci českých podnikatelek. AMSP ČR je dlouhodobým partnerem projektu Ocenění Českých Podnikatelek.

Partnerstvím s Oceněním Českých Podnikatelek podporujete ženy-podnikatelky. Je tato aktivita projevem vaší dlouhodobé politiky?

Ano, partnerství v OCP je dlouholeté a vážíme si medializace všech žen, které se nebály zbořit předsudky, že žena patří k plotně, a dokázaly s neuvěřitelnou energií a cílevědomostí vybudovat a hlavně udržet své firmy. Jako porotkyně někdy opravdu žasnu nad životními příběhy žen, které byly mnohdy komplikovanou nebo dokonce i smutnou událostí ve svém soukromí donuceny postavit se čelem k té obrovské hoře povinností a zodpovědnosti, která podnikání neodmyslitelně provází, převzít již rozjetou firmu (mnohdy aniž by byly z oboru) a krok za krokem vše úspěšně zvládly.

Myslíte, že české podnikatelky potřebují pomoci vytvářením vhodného podnikatelského prostředí pro jejich rozvoj, nebo již takové prostředí existuje?

Pro svůj start potřebují ženy podnikatelky především PODPORU RODINY. To potvrdil i náš loňský průzkum mezi ženami, které jsou teprve na startu a obávají se učinit ten rozhodující krok, aby neselhaly, aby vše finančně utáhly, aby nedostaly rodinu do potíží. Podporujeme je v projektu Podnikavá žena, který jim poskytuje bezplatný informační (právní, marketingový, soft skills) servis, setkávání, diskuse, rady, tipy, doporučení, zkrátka pomocnou ruku, aby se nebály to zkusit, protože zde mají někoho, kdo jim rád v počátcích pomůže. Nejcennější informací pro začínající podnikatelky je, jak oslovit nové zákazníky. Proto organizujeme inspirosnídaně a debatní večery, kde si mohou podnikatelky mezi sebou vyměňovat zkušenosti a tipy. Ženy dokáží neuvěřitelně rychle najít spolupráci s ostatními – jedna dělá marmelády, další je grafička, tak jí navrhne etikety a letáky, třetí je designérka, tak navrhne tvar sklenice a tak to pokračuje dál. Je třeba ocenit, že tyto ženy nestojí frontu na úřadu práce a snaží se postarat se o sebe samy. Stát jim v tomto příliš nepomáhá, takže jim nezbývá, než se podívat na svou pravou a levou ruku…

Jsou z Vašeho pohledu české podnikatelky něčím výjimečné?

České podnikatelky si ještě do nedávna velmi málo věřily. V posledních dvou letech ale nastala razantní změna v jejich myšlení, neboť meziročně je desetinásobně více žen začínajících podnikatelek oproti mužům. Zdá se tedy, že byznys 21. století ovládnou ženy… Pro ně je nesmírně důležité, aby je jejich práce BAVILA, naplňovala a v naprosté většině jim stačí, že podnikáním uživí sebe a svou rodinu. Většina z nich působí lokálně a nechtějí dobýt svět jako muži. Dovedou neuvěřitelným způsobem kombinovat aktivity a plánovat svůj čas tak, aby zvládly dobře podnikání i svou rodinu. I banky hodnotí ženy jako lepší a spolehlivější klienty. Podnikatelky jsou se svou prací a způsobem života spokojenější než ženy závislé na jednom zaměstnavateli. Čím dál více si uvědomují výhody nezávislosti.

Vývoj ekonomiky byl v loňském roce příznivý. Vnímáte proměnu v potřebách a starostech malých a středních podnikatelů?

Naše průzkumy přinášejí v určitých směrech překvapivé informace. Co se týká exportních aktivit našich malých a středních firem, stále dominují trhy EU, kam míří 83 % objemu exportu MSP. Zajímavým zjištěním je ale trvalý zájem o SNS trhy, a to i přes problémy v Rusku a na Ukrajině. Potvrzují se tak dlouhodobé a tradiční vztahy na těchto trzích. Navzdory současné politické situaci je Rusko stále nejpopulárnější zemí pro plánované rozšíření exportu. Velmi zajímavé je očekávání MSP od trhů Jižní Koreje či Japonska. Jedná se přitom více o uzavřené ekonomiky, odkud se spíše dováží zboží. Další zajímavostí je rostoucí zájem o Severní Ameriku. Přibližně polovina exportérů do USA se domnívá, že pakt TTIP, tedy euro-americký pakt o volném a bezbariérovém obchodu, pomůže jejich exportu do této oblasti. Mírný optimismus spojený s připravovaným bezbariérovým obchodem mezi EU a USA svědčí o určité konzervativnosti a opatrnosti ve vstupu na daleký americký trh. Svoji roli může sehrávat i zatím nevýrazná tuzemská diskuse o TTIP a podmínkách spojených s exportem do USA.

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013