úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Budujeme hrdé Česko
Aktuality

Budujeme hrdé Česko

Rozhovor se zakladatelkou Ocenění Českých Podnikatelek Helenou Kohoutovou pro časopis franchising.cz

O tom, jak funguje soutěž Ocenění českých podnikatelek a co nás v novém ročníku čeká, jsme si povídali s její zakladatelkou Helenou Kohoutovou, majitelkou Agentury Helas.

Letos proběhne 8. ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek, jehož jste spoluzakladatelkou. Kde se vzal před osmi lety nápad na takovou soutěž?

Když jsem před 18 lety začala podnikat a založila společenský klub Helas New Encounters Club, neustále jsem se setkávala s muži. První odpovědí na takovou nerovnováhu byl dámský klub Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club, který od té doby sdružuje ženy s aktivním přístupem k životu – majitelky vlastních firem, živnostnice, ředitelky a manažerky. Stále jsem si však říkala, kde jsou všechny další šikovné české ženy? Pojďme je najít. Zrodila se myšlenka na projekt Ocenění Českých Podnikatelek, který podnikatelky nejen hledá a oceňuje, ale sdružováním zajímavých žen kultivuje celé podnikatelské prostředí. Zároveň jsem si přála vybudovat projekt, který bude založen od prvopočátku na transparentnosti a jasných kritériích. Ta se nám podařilo nastavit, držíme je a zároveň se ukázala jako unikátní, protože se nám každý rok ve všech kategoriích daří nacházet nové skvělé společnosti. Přála jsem si, aby Ocenění Českých Podnikatelek nebylo soutěží o sympatiích, což sice není nic špatného, ale chtěla jsem, abychom vyzdvihovali ekonomické výsledky žen s přihlédnutím na osobnost ženy-podnikatelky jako takové.

Co vidíte jako její hlavní poslání?

Projekt Ocenění Českých podnikatelek podporuje české podnikatelky, oceňuje jejich projekty, inovace, ekonomický růst, osobní přístup, společenský dopad a kultivaci podnikatelského prostředí. Podnikatelkám přináší nové zkušenosti a inspiraci a nabízí příležitost získat nový nadhled a ještě větší uspokojení z podnikání. Ocenění Českých Podnikatelek není jen prostředkem ke zviditelnění činnosti firem vedených ženami, ale prostorem pro vzájemnou inspiraci, podporu, komunikaci a současně také jako prostorem, kde je možné učit se novým věcem. Osobně mě fascinují životní a podnikatelské příběhy zúčastněných žen, ze kterých vyplývá nejen jejich vysoká profesní úroveň, ale i hluboké sociální cítění. Klubová setkání mají nejen krásnou a přátelskou atmosféru, ale jejich principem je odborná část, která ženám umožňuje získat zajímavé podnikatelské tipy, rady a nástroje k jejich podnikání. Samozřejmě mě baví, když setkání mají lehkou neformální atmosféru, ale ta musí být založena na profesionální přípravě a organizaci, protože pak to má štábní kulturu a šmrnc.

Jak se v průběhu let soutěž měnila?

Nejprve jsme jen zahájili ročník a vyhlásili ročník. Mně pak bylo velice líto, že jsem ty ženy neměla možnost v průběhu dalších let potkávat, a proto jsem založila klub OCP, který měl nejdříve společenský charakter, pak začal mít společensko-odborný charakter a v současné době už pořádáme i čistě odborná setkání. Samozřejmě jsme na začátku neměli ani zpravodaj, který vydáváme už několik let. Dále jsme aktivní na sociálních sítích, zejména na facebooku, kde máme velké množství příznivců. Vytvořili jsme zásadní projekt, který osm let pozitivně ovlivňuje náhled na podnikání jako takové a také náhled na české ženy. Za osm let jsme dokázali zbořit spoustu stereotypů. Každý rok je sám o sobě něčím inspirativní a zlomový. Stále více využíváme moderní technologie, inovujeme, realizujeme regionální setkání a zaznamenáváme trvalý 40% nárůst oproti předchozím ročníkům! Od nultého ročníku jsme zaujali ty nejvýznamnější korporace v Česku. Za dobu existence projektu jsme vybírali z 89 947 podnikatelek, z nichž jsme vybrali a sdružili 2396 semifinalistek. A letošním rokem budeme mít 76 vítězek v letošním roce. Budujeme hrdé Česko, protože představujeme, co tady lidi dokázali. Ukazujeme, že pokud s nadšením a vášní jdeme za svým snem, dokážeme zvládnout něco neuvěřitelného. Podnikatelky svou prací a životem ovlivňují místo, odkud pocházejí. A když se dívám, co jsme za ta léta vybudovali, kolik nitek jde zase zpět k nám a vidíme, co jsme zaseli – to je ta zásadní změna, o kterou v rámci soutěže jde.

Čekají na nás v letošním roce v rámci soutěže nějaké novinky?

Letos jsou dokonce hned tři. Zaprvé, máme nového generálního partnera – ČSOB banku. Díky němu mohla vzniknout druhá novinka – vedle klubových setkání pořádáme odborná setkání v regionech. Letos jsme byli už v Brně, Hradci Králové a v Ostravě, kde jsme navštívili firmy vítězek minulých ročníků. Ještě nás čekají České Budějovice a Plzeň. Třetí novinkou je registr podnikatelek, což je neveřejný portál, na kterém firmy účastnící se Ocenění Českých Podnikatelek mohou sdílet informace, vyměňovat si zkušenosti, klást dotazy odborníkům, propojovat se mezi sebou díky uzavřené sociální síti Yammer a čerpat z podnikatelských benefitů, které jsou pro ně připraveny. Pro registrované finalistky je zdarma. Podnikatelky se nyní mohou setkávat i beze mě.

Jaké jsou české ženy podnikatelky?

Analýza NSG Morison říká: „Na první pohled často uvidíte introvertní osobu, avšak záhy se začne projevovat její sebedůvěra a sebejistota v tom, co dělá. České podnikatelky mají jasnou vizi o svém podnikání a také velkou míru empatie ke svému okolí, protože se často pustily do podnikání z potřeby postarat se o své blízké. Najdeme u nich velký smysl pro fair play, i vůči konkurenci. Také jsou spíše individualistky, které o zásadních otázkách rozhodují bez problému samy a věří ve své rozhodnutí. Zároveň však dokážou přiznat případnou slabinu. Zajímavé je, že v rámci své firmy se častěji obklopují opět ženami – důvodem je větší spolehlivost a lepší řešení krizových situací –, ale v rámci obchodních vztahů jednají raději s muži. Především však mají odvahu naplnit svou vizi a nebojí se pustit i do ryze technických oborů, ve kterých byste čekali spíše muže.“ Ráda bych ženy motivovala k tomu, aby byly zvídavé, zažily něco nového a neměly pocit, že nemají čas nebo je nemá co obohatit, protože nová setkání, vjemy, informace a příležitosti získané příjemným způsobem jsou pro nás vůbec nejdůležitější. Už osm let slýchám, že nemám čas, ale to není vůbec relevantní, čas nemá nikdy nikdo. Je to jen otázko priorit. Byla bych ráda, kdyby nám ženy tu důvěru daly a sami sobě si dovolily třikrát čtyřikrát do roka udělat si radost a přijet se setkat s novými lidmi.

Článek vyšel na franchising.cz

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013