úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Aktuality

Výsledky 6. ročníku Ocenění českých podnikatelek

40 % podnikatelek podniká v ryze mužských oborech

Agentura Helas s.r.o. vyhlásila dne 7. listopadu v prostorách Kongersového centra Praha vítězky 6. ročníku celorepublikové soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP. Z databáze odborného garanta CRIF - Czech Credit Bureau bylo vybráno 11 885 potenciálních kandidátek odpovídající kritériím, ze kterých bylo vybráno 397 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky. Tyto semifinalistky byly odborně i ratingově prostudovány a na základě osobních pohovorů postoupilo do finále 47 společností. O prvenství se v letošním ročníku ucházely podnikatelky, jejichž společnosti měly roční obrat od 10 až do 300 milionů korun.

„Úspěch soutěže vidím jak v jeho celorepublikovém působení a rozsahu, vždyť za 6 let jsme vybírali z celkového počtu 53.555 podnikatelek, kdy v semifinále soutěžilo 1.121 žen, ze kterých vzešlo 170 finalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky. Projekt nazýváme úmyslně oceněním, protože slovo ocenění je pro mě něco jako uznání. Dává to hodnotu a smysl našim aktivitám,“ říká Helena Kohoutová, majitelka Agentury Helas s.r.o. a spoluzakladatelka soutěže.

Z analýz odborného garanta soutěže společnosti CRIF – Czech Credit Bureau vyplývá řada zajímavých skutečností.

Pokud ženy podnikají, tak to berou více vážně než muži, což vyplývá z faktu, že pouze čtvrtina obchodních společností vlastněných ženou nevykazuje žádnou činnost, zatímco na celém trhu je to více než 40% společností,“ říká Pavel Finger, člen představenstva a dodává, že „podnikání žen je rovnoměrněji rozloženo mezi kraje, než je tomu u obchodních společností jako celku“.

Z průzkumu auditora soutěže NSG Morison vyplývá, že průměrný věk letošních finalistek je 48,2 let. „Velkým překvapením pro nás bylo, že 40 % žen podniká v ryze mužském oboru převážně technického zaměření, a to od stavebních oborů až po prodej komponentů pro kamionovou dopravu, či turbíny pro větrné elektrárny,“ konstatuje partner poradenské společnosti NSG Morison Petr Šíma. „Dle výsledků polovina dnešních podnikatelek se nejvíce obává rostoucího daňového a odvodového zatížení, dále korupce či zvyšování cen surovin. 24 % má obavy z neschopnosti financovat další růst své firmy. Naopak podnikatelky mají nejmenší obavy z neangažovanosti svých zaměstnanců či špatné kultury ve své firmě. Pro 78 % podnikatelek je do budoucna nejdůležitější strategií udržet si stávající zákazníky, proto polovina z žen sází na budování dobrého jména firmy, zavedení nových služeb či výrobků, ale také si uvědomují nutnost modernizace či investice do technologií. Dobrou zprávou bezesporu je, že 62 % firem vlastněných ženami chce v budoucnu nabírat další zaměstnance, z toho skoro polovina více jak 10 %,“ dodává Petr Šíma z NSG Morison.

Průzkum dále uvádí, že ženy se v rámci své firmy obklopují častěji ženami. Důvodem je větší spolehlivost a lepší řešení krizových situací. Opačně je tomu v rámci obchodních vztahů, tam raději jednají s muži. Současné podnikatelky jsou spíše individualistky, které sami rozhodují o zásadních otázkách. Nedělá jim však problém požádat o radu odborníka nebo si přiznat slabinu. Jsou empatické, až 80 % podniků vlastněných ženami podporuje charitu, a to převážně sociálního charakteru.

V rámci soutěže byly uděleny ceny v těchto kategoriích

V první kategorii „Česká podnikatelka, která podnik vlastní a řídí“ budou uděleny ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (roční obrat 10 – 30 milionů Kč), Střední společnost (roční obrat 30-80 miliónů Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 miliónů Kč a více).

Druhá kategorie „Cena GE Money Bank – Výjimečná podnikatelka“ hodnotí vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a jiných aspektů její činnosti. Patronem ceny je GE Money Bank, která je generálním partnerem soutěže.

Třetí kategorie „Cena za výjimečný růst firmy – pod patronací CEMI“ hodnotí řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází.

Čtvrtá kategorie „Cena za inovativní řešení – pod patronací Allianz“. Hodnotí se inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena.

Vítězky 6. ročníku soutěže

MALÁ SPOLEČNOST

1. REVATECH s.r.o. Eva Hronová

2. MOVANA, spol. s r.o. Jarmila Mrázková

3. DROGERIE CENTRAL s.r.o. Alena Gergelová

STŘEDNÍ SPOLEČNOST

1. Sunny Canadian International School – Základní škola a Gymnázium, s.r.o. Alice Štunda

2. HS Čáslav s.r.o. Miluše Dvorecká

3. Soukromá klinika LOGO s.r.o. Ilona Kejklíčková

VELKÁ SPOLEČNOST

1. RI-STAV s.r.o. Irena Ryšavá

2. E.M.T. spol. s r.o. Alena Drašnarová

3. MAXIMA REALITY, s.r.o. Marta Slánská

CENA GE MONEY BANK – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA

KM – KOV s.r.o. Renata Klimentová

Ocenění Výjimečná podnikatelka letos získá paní Renata Klimentová, která podniká v oboru pro ženy velmi netypickém – výkup a zpracování kovového odpadu. Navzdory nepříznivé události v rodině dokázala převzít a úspěšně rozvíjet podnikání svého tatínka, aniž by v tomto oboru měla předchozí zkušenost. Oceňujeme, že se chová odpovědně ke svému okolí, zaměstnává hendikepované i jinak znevýhodněné spoluobčany. Renata Klimentová je odvážná a cílevědomá žena, která se dokáže o svůj úspěch podělit, proto jí ocenění Výjimečná podnikatelka náleží plným právem. Jako malý bonus od nás paní Klimentová dostane vedení podnikatelského účtu zdarma po dobu tří let,“ říká Chief HR Officer a členka Senior Managementu GE Money Bank, a.s.

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY – pod patronací CEMI

FORCORP GROUP spol s r.o. Irena Jelínková

Vítězka kategorie „Výjimečný růst firmy – pod patronací CEMI“, paní Irena Jelínková, je příkladem toho, že růstově podnikat lze i v současné nelehké době, pokud má člověk dostatek elánu, nápadů a nemyslí přitom jen na sebe – proto bych vyzdvihl zejména prospěšnost její firmy z hlediska zaměstnávání handicapovaných osob či různé charitativní projekty, na nichž se podílí. Ačkoli se do podnikání vrhla bez předchozích zkušeností v oboru, její výsledky jsou důkazem toho, že to „vzala za správný konec“. Věřím, že ocenění za vítězství v podobě manažerského MBA studia zdarma na institutu CEMI ji pomůže řízení firmy dále zefektivnit a tempo růstu její firmy nejen udržet, ale ještě zvýšit,“ říká ředitel institutu Mgr. Štěpán Mika.

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patronací Allianz

PROBET s.r.o. Ivana Pospíšilová

Z mnoha obdivuhodně pokrokových firem, s jejichž technologiemi jsme se měli v průběhu soutěže možnost seznámit, nás společnost PROBET zaujala už tím, že v inovacích si od svého vstupu na trh v roce 1995 dokázala vybudovat jistou tradici. Odvahu pouštět se do nových věcí paní Pospíšilová promítá do technologických inovací ve svém oboru, hodnotnou nadstavbou je pak skutečnost, že kromě efektivity technologie dává při implementaci nových postupů i značný důraz na ekologii. PROBET tak může směle udávat směr nejen ostatním firmám v betonářství, ale i mimo něj v rámci celé České republiky,“ vysvětlil Dalibora Šajara, ředitele Marketingu a Market Managementu Allianz pojišťovny volbu vítězky.

Více o soutěži naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

Fotografie ze slavnostního vyhlášení si prohlédnete zde.

Prezentace

Ocenění českých podnikatelek vyhlášení vítězek 6. ročníku prezentace from AgenturaHelas
Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013