úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Za dobu existence OCP jsme měli již 328 finalistek a 77 vítězek
Ptáme se

Za dobu existence OCP jsme měli již 328 finalistek a 77 vítězek

Helena Kohoutová je majitelkou produkční společnosti Agentura Helas a zakladatelkou projektů Helas New Encounters Club, Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club a Ocenění Českých Podnikatelek, které se orientují na kultivaci českého podnikatelského prostředí a vzájemné propojování svých členů. Ty spojuje především myšlenka „Budujeme hrdé Česko“. Zároveň je pořadatelkou a porotkyní žebříčku Štiky českého byznysu a soutěže Exportní cena DHL UniCredit, které oceňují a podporují významné české firmy a etický byznys. V rámci všech svých projektů klade důraz na osobní přístup a vzájemné sdílení zkušeností. Dlouhodobě propojuje podnikatele z celé České republiky, vytváří prostředí pro vznik nových obchodních příležitostí a vyměňování zkušeností mezi podnikateli a odborníky z ekonomické oblasti. Její motto je „Friendly Business – náš společný úspěch“.

Díky projektům, které jste založila, jste se zařadila mezi znalkyně žen v byznysu, která rozumí jejich potřebám a vývoji podnikání žen v České republice. Bylo to pro vás od počátku důležité téma?

Na začátku byl Helas New Encounters Club, který už devatenáct let pořádá exkluzivní společenská setkání hostů s výjimečným podnikatelským nebo profesním příběhem, aby se vzájemně inspirovali a předávali si zkušenosti. Když jsem začala na setkání zvát významné manažery a podnikatele, všimla jsem si, že jsem mezi samými muži. Uvědomila jsem si, že nemohu být jedinou aktivní ženou v České republice, a rozhodla jsem se najít další ženy s aktivním přístupem k životu. Proto jsem založila dámský klub Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club, který od té doby sdružuje ženy s aktivním přístupem k životu. A protože jsem podnikatelka a zajímalo mě, jak podnikají další ženy, a chtěla jsem nás podpořit, založila jsem projekt Ocenění Českých Podnikatelek.

Jakým způsobem dámský klub funguje?

Cílem dámského klubu je vytvořit vstřícnou a přátelskou atmosféru, ve které má žena možnost získat inspiraci, nové informace a kontakty, a dozvědět se z první ruky nejnovější informace z oblasti managementu, podnikání, či technologií, a osobně se seznámit s tvůrci těchto nových možností a odborníky v podnikatelských či manažerských oblastech. Stejně tak má možnost potkávat se s mimořádnými osobnostmi české vědy, kultury nebo i medicíny. V rámci dámského klubu pořádáme společenské večery, webináře a přátelská odborná mimoklubová setkání. Za 17 let činnosti dámského klubu jsme sdružily na 800 žen a jsme aktivní na sociálních sítích.

Kde velká klubová setkání probíhají?

Mým životním štěstím je, že naše firma sídlí v úžasných prostorách Kláštera minoritů svatého Jakuba v Praze. Mám k nim mimořádný vztah i proto, že jsem tady v letech dospívání zpívala ve svatojakubském sboru. A už jako dítě jsem do svatého Jakuba utíkala na hudební mše. K tomuto klášteru mám tedy i vnitřní duchovní vztah. Ve velkém gotickém sále Jana Lucemburského a přilehlých prostorách probíhají nejen společenská setkání dámského klubu, ale i některé akce ostatních projektů, které Agentura Helas pořádá. Agentura Helas jako taková provozuje historické sály v klášteře minoritů a zabývá se produkční činností – organizuje pro firmy společenské akce na klíč, ať už jsou to tiskové konference, společenská setkání, prezentace, koncert a tak dále.

Dámský klub však není jediným vaším „ženským“ projektem…

Přála jsem si najít další talentované české ženy a propojit je v projektu, který ocení jejich podnikatelské výsledky a bude od počátku založen na transparentnosti a jasných kritériích. Sdružováním schopných podnikatelek jsem zároveň chtěla kultivovat celé podnikatelské prostředí a podpořit hrdost na to, co české ženy dokážou. Zrodilo se Ocenění Českých Podnikatelek, které letos vstoupí do svého devátého ročníku. Podařilo se nám nastavit unikátní pravidla, která dobře fungují, protože každý rok se nám ve všech kategoriích daří nacházet další a další nové skvělé společnosti vedené ženami. Mým cílem bylo, aby Ocenění Českých Podnikatelek nebylo soutěží o sympatiích, což sice není nic špatného, ale chtěla jsem, abychom vyzdvihovali ekonomické výsledky žen s přihlédnutím na osobnost ženy-podnikatelky jako takové.

Jaké má projekt Ocenění Českých podnikatelek poslání?

Dá se to shrnout třemi slovy – podporujeme české podnikatelky. Podporujeme je tím, že oceníme jejich podnikatelské projekty a ekonomický růst zároveň s jejich vlastním osobitým přístupem. V projektu je dobře zastoupen i regionální prvek – je hezké vidět, jaký má činnost šikovných žen dopad na kultivaci podnikatelského prostředí v jejich regionu. Účast na projektu přináší podnikatelkám nové zkušenosti a inspiraci a nabízí příležitost získat nový nadhled a vlastní podnikání. Nechceme pouze zviditelnit činnost samotných firem vedených ženami, ale také vytvořit prostor pro vzájemnou inspiraci a komunikaci, prostředí, kde se mohou ženy učit novým věcem a získat nová přátelství. Osobně mě fascinují životní a podnikatelské příběhy zúčastněných žen, ze kterých vyplývá nejen jejich vysoká profesní úroveň, ale i hluboké sociální cítění.

Jak vypadají klubová setkání Ocenění Českých Podnikatelek?

Sama vycházím z osobní zkušenosti ženy-podnikatelky. Mimořádně vnímám potřebu každé podnikatelky najít si čas podívat se na svou firmu z nadhledu a pracovat na své firmě, nikoli ve své firmě. Stát se skutečnou podnikatelkou a nikoli být pouze technickou součástí vlastní firmy. To znamená držet v ruce vizi a rozvoj svého podnikání. Je velmi těžké skloubit role ženy a podnikatelky, protože podnikání se skládá ze tří oblastí – technik, manažer a podnikatel. Ženy často říkají, že nemají čas, přitom právě čas je jedinou komoditou, která je může posunout v rozvoji firmy. Proto v rámci klubových odborných setkání spolupracujeme s nejlepšími odborníky v České republice, aby žena dostala ty správné informace, které ji mohou při rozvoji firmy pomoci. Ať už mají s firmou jakýkoli záměr, třeba ji chtějí prodat nebo předat svým dětem, na všechno u nás podnikatelky najdou odbornou radu.

Kolik podnikatelek už bylo oceněno a co se za dobu existence projektu změnilo?

Za osm let jsme dokázali zbořit spoustu stereotypů. Každý rok je sám o sobě něčím inspirativní a zlomový. Stále více využíváme moderní technologie, inovujeme, realizujeme regionální setkání a zaznamenáváme trvalý 40% nárůst oproti předchozím ročníkům! Od nultého ročníku jsme zaujali ty nejvýznamnější korporace v Česku. Za dobu existence projektu jsme vybírali z 101 832 podnikatelek a sdružili jsme 2549 semifinalistek. Z 328 finalistek nakonec vzešlo 77 vítězek v několika kategoriích. Ráda říkám, že tímto projektem budujeme hrdé Česko, protože představujeme, co tady lidi dokázali. Ukazujeme, že když s nadšením a vášní jdete za svým snem a ve správném poměru zkombinujete pracovitost, tvořivost a schopnost se učit novým věcem, dokážete zvládnout velké věci.

Inspirují vás oceněné ženy také pro vaše podnikatelské aktivity?

Inspiraci čerpám všude kolem sebe a zkušenosti sbírám sama se sebou devatenáct let. Inspiruje mě úplně každý člověk a vůbec nemusí být nijak oceněný. Není to tak, že by mě zajímali pouze lidé, kteří dostávají medaile. I ti, kteří jsou na čtvrtém, desátém, padesátém místě jsou úžasní lidé se zajímavým příběhem.

Co musí podnikatelka splňovat, aby se mohla do projektu přihlásit?

Do Ocenění Českých Podnikatelek – OCP se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta CRIF – Czech Credit Bureau, který jejich firmu doporučil na základě analýzy účetních závěrek za poslední tři roky. Dále musí jejich firma mít minimální roční obrat od 10 milionů Kč a hodnocení iRating ve stupních 1–11, být plně v českých rukou a doba podnikání musí být nejméně 4 roky.

Podporujete nějakým způsobem i podnikatelky, které nesplňují kritéria Ocenění českých Podnikatelek?

Samozřejmě. Webový portál PodnikatelkaOnline.cz byl založen na přímou žádost žen, které se z důvodu vzdálenosti nebo pravidel nemohly zúčastnit projektu Ocenění Českých Podnikatelek. Od spuštění počátkem loňského května láká PodnikatelkaOnline k registraci stále větší počet podnikajících žen, kterým poskytuje manažerské rady a tipy. Radí, jak podnikat chytře. Dá se říct, že snižujeme nejistotu a zvyšujeme sebevědomí podnikatelek. Portál se stal důležitou součástí světa on-line byznysu a cenným zdrojem informací pro všechny registrované podnikatelky. PodnikatelkaOnline.cz je branou do on-line světa užitečných informací na témata jako mobilní kancelář, online marketing, řízení lidí, daňové poradenství, osobní rozvoj, právo, umění komunikace a on-line datové zdroje podnikatelských subjektů.

Jste rovněž pořadatelkou a porotkyní dalších významných projektů. Které to jsou?

Jsou dva. Prvním je prestižní ekonomický žebříček Štiky českého byznysu. Ten oceňuje nejúspěšnější firmy v České republice na regionální a celorepublikové úrovni. Žebříček má jasná pravidla, kdy čísla hovoří za vše. Kritérii zařazení do žebříčku jsou dosažené ekonomické výsledky po sobě následujících 3 let, obrat vyšší než 10 milionů EUR ročně v každém hodnoceném roce, alespoň jeden kladný hospodářský výsledek a schopnost společnosti dostát svým závazkům. Projekt založila mezinárodní úvěrová pojišťovna Coface Czech s cílem identifikovat české prudce rostoucí podniky a podniky s předpoklady pro další růst. Druhým projektem je soutěž Exportní cena DHL UniCredit. Posláním soutěže je najít a ocenit malé a středně velké exportní firmy v České republice. Soutěž založila před devatenácti lety společnost DHL a od té doby tak existuje platforma, kde si exportéři a všichni zájemci o export mohou předávat své zkušenosti, sdílet informace a scházet se na společensko-odborných setkáních, na kterých mohou čerpat exkluzivní informace a data partnerů projektu o současné ekonomické a geopolitické situaci. A samozřejmě, mohou se stát některým z vítězů oceněných na slavnostním galavečeru, který probíhá pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu. Záštitu soutěži poskytuje agentura CzechTrade. Oba tyto projekty znamenají pro účastníky příležitost rozšířit síť svých kontaktů, potkat se se zajímavými osobnostmi a získat informace, které znamenají účinnou pomoc v byznysu.

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013