úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Znát hodnotu firmy je  neodmyslitelnou součástí strategie každé firmy a to i té malé
Podporujeme podnikatelky

Znát hodnotu firmy je neodmyslitelnou součástí strategie každé firmy a to i té malé

Jak mnohé víte, naše poradenská společnost NSG Morison je auditorem projektu „Ocenění českých podnikatelek“. Díky této zkušenosti a úzké spolupráci s mnohými z vás, jsme rádi, že začínáte uvažovat po dlouhých letech podnikání o ocenění svého podniku a stanovení objektivní hodnoty firmy a to i bez současné vize podnik prodat.

Je pozitivní vidět, že ženy nepřemýšlí o prodeji až ve chvíli, když se jim něco ve firmě nedaří, mají menší marže či jsou již po letech dřiny unavené, ale stále častěji si připouští, že firmu lze úspěšně předat či prodat jen tehdy, když se firmě daří. Změna vlastníka je bezpochyby rizikový krok, který může ohrozit další budoucnost celé firmy. Avšak nejúspěšnější případy, kdy se podařilo předat rodinnou firmu, jsou spojené s dlouhodobým plánováním. Nejenom, že máte čas na vypracování efektivní strategie, jasné plánování vám umožní i například připravit děti na jejich budoucí pozici a role ve firmě.

Kdo si myslí, že cenu společnosti je možné stanovit pouze na základě hospodářských výsledků, je na omylu. Jasným přínosem v procesu předání firmy je role externího poradce. Je nutné si uvědomit, že zejména pokud prodáváme vlastní rodinnou firmu, potýkáme se s řadou postupů, úkonů a dokumentů pravděpodobně poprvé v životě. Jeho nespornou výhodou je také, že se dokáže na prodávanou firmu podívat očima jak prodávajícího, tak především budoucího investora. Poradce musí též připravit firmu na fakt, že hlavním rizikem pro firmu jsou majitelé sami a jejich nenahraditelnost. Též například z naší zkušenosti víme, že třeba právní audit prováděný teprve až investorem často odhalí zásadní nedostatky v právních věcech a tím nesmyslně hodnotu firmy sníží. Jsou to jak špatně zapsané vlastnictví majetku v katastru nemovitostí, chybějící účetní uzávěrky, prošlé platnosti obchodních smluv atd.

Náročnost investičního procesu stále stoupá, a to jak do přípravy samotné, tak i co do vysvětlování financujícím bankám nebo strategickým investorům. Též důležitost due diligence je v současné době velice značná. V neposlední řadě je nutné důkladné posouzení optimalizace účetních a daňových možných dopadů v celém procesu. Mnohdy se ukazuje, že situace firmy není tak stabilní, jak se samotné vedení či majitelé domnívají. Znát hodnotu firmy by mělo být neodmyslitelnou součástí strategie každé firmy a to i té malé. I ty největší společnosti, byly přece jednou malé :)

Petr Šíma
Partner a spoluzakladatel NSG Morison

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013