úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Úvodník

Člověk je hybnou silou svého života

Vážené dámy, vážené podnikatelky, vážení příznivci podnikatelek,

děkuji vám za důvěru a vaši otevřenost zkusit něco nového a neznámého.

Víra v to, že je člověk hybnou silou svého života a také schopnost přijímat věci takové, jaké jsou, schopnost změny, akce a reakce, a také trpělivost, jsou pro mě silnými motivy, které vedly k tomu, že jsem začala podnikat, a zároveň byly motorem, abych založila různé projekty, zejména však Ocenění Českých Podnikatelek.

Ocenění Českých Podnikatelek nám pomáhá budovat hrdé Česko. Přejeme si nalézt a představit české ženy podnikatelky, které naplnily své sny a touhy v pracovním životě a jsou ochotny se s o ně podělit a inspirovat další.

Zároveň si přeji dodat sebedůvěru českým ženám podnikatelkám. Není podstatné, jak velká je vaše fi rma či jak dlouho podnikáte, důležité je, že jste tento krok učinily. Každá z vás měla jiný motiv začít podnikat a má jiný životní příběh, ale rozhodnutí, to bylo vaše.

Projekt Ocenění Českých Podnikatelek je tou nejlepší kombinací osobního, podnikatelského a ekonomického ocenění a uznání, které se snažíme ženám předat. Přejeme si, abyste si připustily, co jste vše dokázaly překonat a kam jste se až dostaly. Je to také ocenění týkající se celého pracovního týmu, ať jsou to vaši zaměstnanci, či rodina.

Mým přáním je, aby aktivity, které v rámci OCP připravujeme, měly výjimečnou atmosféru, abyste cítily přátelský a vstřícný charakter, potkaly se s novými lidmi a načerpaly jste zajímavé a užitečné informace.

Přeji všem hodně síly, vytrvalosti, radosti a osobní spokojenosti pro další život. 

V úctě

Helena Kohoutová

Zakladatelka Ocenění Českých Podnikatelek

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013