úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Vývoj jde kupředu
Ptáme se

Vývoj jde kupředu

Snaha pomáhat léčit řečové vady u dětí jinak vedla Ilonu Kejklíčkovou k rozjetí vlastního podnikání. Již poněkolikáté uspěla v rámci Ocenění českých podnikatelek.

Co pro Vás bylo tím prvotním impulsem, kdy jste se rozhodla začít podnikat?

Byla to snad myšlenka, že by šla léčba řeči u dětí provádět jinak - se srdíčkem a radostí.

Kde se vzal nápad na založení soukromé kliniky LOGO?

Právě v myšlence, abychom co nejvíce léčení „polidštili“. Prvotní nebyl zájem o založení kliniky, to vyplynulo z nutnosti zajistit si odborná vyšetření svými pracovníky, kteří se budou chovat k pacientům velice hezky a na vysoké profesionální úrovni. Určitým impulsem byla i myšlenka komplexní péče, že na jednom místě probíhá diagnostika, a poté se sestaví plán léčení, který vyhovuje zjištěným potížím.

Vaše klinika byla založena již v roce 1990 jako specializované zdravotnické zařízení na diagnostiku a terapii vad řeči, hlasu a sluchu. Jak se za více než dvacet let změnila situace v oblasti péče o pacienty trpící některým z výše zmíněných problémů?

V roce 1990 nebyla založena klinika, ale začala jsem sama s podnikáním. Myslím, že situace ve zdravotnictví prošla velikým rozvojem, ale náš obor je poměrně malý, tak nedokážu objektivně posoudit změny u konkurence, ale snažíme se o neustálý vývoj. Zvýšil se počet programů, kdy se léčení společně s počítačovými programy doplňuje, je mnoho pomůcek, testů a moderních technologií.

Jak se za tu dobu změnila klinika LOGO?

Klinika se rozhodně rozšířila, zmodernizovala, navázala mnoho zahraničních kontaktů a spolupracovníků.

Setkala jste se někdy s tím, že by Vám to, že jste ženou, v podnikání přineslo nějaké komplikace?

Určitě, začátky byly těžké. Kdybych byla muž, tak asi by byl vývoj s menšími komplikacemi. Ale nedala jsem se…

V loňském roce jste již poněkolikáté uspěla v soutěži OCP – Ocenění českých podnikatelek. Co pro Vás toto ocenění znamená?

Mnoho. Děkuji za něj a přijímám ho s velikou pokorou. Je to snad poprvé, kdy jsem obdržela veřejné poděkování a cenu za podnikání.

Co je podle Vás tajemství Vašeho úspěchu?

Nevím, to sama nedokáži posoudit. Ale práci dělám ráda s plným nasazením, a to, že k nám pacienti chodí, je veliká čest. Děkuji jim.

Celý rozhovor naleznete zde.

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013