úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Zacílit, zamířit, soustředit se na desítku
Podporujeme podnikatelky

Zacílit, zamířit, soustředit se na desítku

rozhovor s Mgr. Šárkou Dolanskou, regionální ředitelkou Allianz

Mgr. Šárka Dolanská působí od roku 2013 na pozici Regionální ředitelka pro region Praha ve společnosti Allianz. V předchozích letech zastávala funkci regionální ředitelky ČSOB. Za téměř 6 let jejího působení dokázala řízený region, který byl ve všech směrech méně výkonný, vyzdvihnout mezi první čtyřku. Na poli pojišťovnictví působí přes 20 let.

Allianz je hlavním partnerem projektu Ocenění Českých Podnikatelek již třetím rokem, vy jste však ve funkci porotkyně letos poprvé – co vy osobně si o projektu myslíte?

Po celý svůj profesní život pracuji s lidmi a vím, jak nesmírně důležité je ocenění toho druhého. Umět člověka nejen vést, ale také mu říct - tohle jsi udělal opravdu dobře, vážím si Tvé práce, vážím si Tebe.. Projekt OCP Heleny Kohoutové mne zaujal pro svou "jednoduchost" právě v těchto sděleních, kdy dáváme ženám, které se pustily do podnikání, možnost vidět sebe sama skrze oči ostatních. Vidět se jako ženy podnikatelky, které obstály ve světě mužů, před svou rodinou a v neposlední řadě před sebou sama.

Díky projektu OCP se mohou dozvědět, jak si stojí na poli podnikání skrze přesně daná a jasně měřitelná kritéria a také, jak se posunout, jak se prolnout navzájem a jak se vysdílet s jinými úspěšnými lidmi ať už ve své branži, či úplně mimo ni.

Těším se na tyto úspěšné ženy a na jejich energii, protože zatímco za každým úspěšným mužem stojí úspěšná žena, tak za úspěšnou ženou stojí většinou ona sama.

Česko má podle statistik nejnižší počet žen v řídících funkcích, jak lze podle vás docílit toho, aby byly do vedoucích funkcí obsazovány více ženy?

Tohle je dáno velkou měrou nastavením společnosti a také zaměřením statistik. Vysvětlím.

Nejprve statistiky – položme si otázky - co všechno za proměnné nám vstupuje ve statistikách do konečného výsledku, kdy nám na konci vypadne řídící pracovník nebo řídící pracovnice? Řídící pracovník/pracovnice je pouze ten, kdo řídí zaměstnance a nebo i pracovníky na jiný typ spolupráce? Od jakého počtu lidí vyplňujeme kolonku „vedoucí“? Dokážeme oficiálně ve statistikách najít, kolik společností je vedeno muži, ale ten, kdo tam má hlavní slovo a vše řídí, je žena? A že jsem takových firem už zažila spousty..

Když vezmu tuto problematiku s odkazem do své praxe, tak moje týmy, které jsem za svůj profesní život řidila a stavěla, byly buď poskládané většinou z žen a nebo jsme se dostali na složení půl na půl..

A nyní k nastavení společnosti - můžeme se tady bavit například i o genderových rolích, kdy žena má na kariéru potenciálně méně času kvůli péči o děti, ale víme, že pokud máme pevné rodinné zázemí, jsme schopny se v tomto srovnat s muži. A naše společnost už se i na otce na rodinné dovolené -zejména tady v Praze - nedívá jako na něco exotického.

Jaký máte názor na manažerské kvóty, které v některých zemích vyžadují povinný minimální podíl žen na řízení?

Víte, já nejsem příznivec jakékoliv diskriminace a to včetně té pozitivní. Já sama a ani mé kolegyně a kamarádky na vysokých manažerských pozicich jsme se nikdy s protěžováním mužů v pozicích nesetkaly.

Jak zvládáte skloubit osobní a profesní život jako žena na vyšší manažerské pozici?

Mám malého syna a zlaté rodiče, kteří mi hodně pomáhají. Při mé práci veškerý volný čas trávím nejraději s ním, protože můj syn je můj nejúspěšnější manažerský projekt J

Mají muži v tomto ohledu život jednodušší?

Nemyslím si. Jsme z jiného těsta my ženy a muži. Ale je pravda, že v naší společnostije stále vnímáno přirozeněji, když muž řídí ženy, než když žena řídí muže. Ale je to tak moc individuální, že bych to nerada zevšeobecňovala..

Mezi Vaše záliby patří také sportovní střelba, na první pohled spíše mužský koníček, ve které jde hlavně o přesnost a vysoké soustředění. Pomáhá Vám tato záliba nějak při Vaší práci nebo je to naopak způsob, jak se odreagovat?

Zacílit, zamířit, soustředit se na desítku, držet v ruce tu krásnou zbraň a pak při výdechu zmačknout spoušť – to je super, jak ze sebe dostat stres. J Dříve pro mě byla velkým odreagováním i rychlá jízda v autě, ale jsou věci, které se časem a v mém případě synem – mění.

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013