úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Počet firem vlastněných ženami v posledních letech dramaticky roste
Ptáme se

Počet firem vlastněných ženami v posledních letech dramaticky roste

Generálním partnerem Ocenění Českých Podnikatelek je od letošního roku ČSOB, pod jejíž patronací proběhne soutěžní kategorie CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA. Na otázky nám odpovídala Michaela Lhotková, ředitelka Segmentu Firemního bankovnictví ČSOB.

Strategickým partnerstvím s Oceněním Českých Podnikatelek podporuje ČSOB specificky ženy-podnikatelky. Je tato aktivita projevem vaší dlouhodobé politiky?

Partnerství s OČP jako se sdružením podporující ženy podnikatelky je pro nás strategické, protože počet firem vlastněných ženami v posledních letech dramaticky roste. A my si těchto žen podnikatelek, které vybudovaly a řídí úspěšné firmy, velice vážíme a chceme je podporovat. Tato spolupráce je zároveň v souladu i s naší produktovou strategií, neboť ČSOB v rámci služeb platebního komfortu dlouhodobě podporuje moderní trendy, které podnikatelům a samozřejmě i podnikatelkám nejen usnadní práci. Vývoj a zavádění nových technologií do platebního styku vnímáme jako trend, který každoročně využívá stále větší počet podnikatelů i podnikatelek. Hlavním benefitem těchto trendů by pro podnikatele mělo být navýšení tržeb, získání nových klientů a u obchodních firem snížení množství nevyzvednutých objednávek. Proto jsme také začali pořádat společensko-odborná setkání podnikatelek v regionech, kde se snažíme ukazovat nové možnosti usnadňující a rozvíjející podnikání a bourat stereotypy v pohledu podnikatelů na bankovní instituce. Víme, že moderní technologie jsou klíčem k úspěchu. Jenom vloni vzrostl počet našich klientů z řad podnikatelů, kteří využívají nových platebních metod o 17 %. Proto vítáme možnost přispět i touto cestou k našemu cíli – usnadnit a pomáhat rozvíjet podnikání i českým ženám podnikatelkám.

Myslíte, že české podnikatelky potřebují pomoci vytvářením vhodného podnikatelského prostředí pro jejich rozvoj, nebo již takové prostředí existuje?

Počet žen podnikatelek sice v průběhu posledních let značně roste, ale stále jich je mnohem méně než mužů podnikatelů a „dámské“ firmy se zpravidla řadí k těm menším na trhu. Obecně totiž ženy začaly s podnikáním po revoluci mnohem později než muži. Nicméně v posledních letech se počet jimi vlastněných firem poměrně rychle zvyšuje, a tím se proměňuje i české podnikatelské prostředí. Ženy, které se vrhly na podnikání, čelí každý den specifickým výzvám, proto je také potřeba se jim více věnovat a více je podporovat. Je důležité jim ukázat, že jejich podnikání nemá omezení plynoucí z ženského přístupu, a že jsou jejich firmy konkurenceschopné v rámci do nedávna spíš mužského podnikatelského světa.

Jakým způsobem ještě českým podnikatelkám pomáháte? Nabízíte nějaké speciální produkty?

Speciální produkty určené výhradně ženám podnikatelkám nenabízíme. Nemyslíme si ani, že by o nějakou formu „pozitivní diskriminace“ stály. Snažíme se především o osobní a individuální přístup k jejich finančním potřebám, o specifické informace o bankovních produktech a proaktivní naslouchání jejich potřebám. Věříme, že dobrou informovaností a poradenským přístupem jim jejich strategické podnikatelské kroky usnadníme a pomůžeme jim zvýšit jejich sebevědomí nutné pro růst jejich firem.

Jak vnímáte rovné příležitosti v našich podmínkách?

V podmínkách bankovních služeb jsou pro nás rovné podmínky samozřejmostí. Především v nabídkách financování hrají hlavní roli exaktní ekonomické ukazatele kalkulované na základě finančních výkazů, strategické cíle firmy, její vlastníci a management. A tento ekonomický základ se neptá na to, zda je za firmou muž nebo žena. I proto jsou nám principy OČP tak blízké a sympatické.

Co říkáte na trend, kdy dramaticky stoupá počet žen, které jsou vlastníky firem?

Je to určitě dobře, tento trend pozitivně ovlivňuje i české podnikatelské prostředí. Ženy podnikatelky jsou mnohem opatrnější než muži především v době, kdy už jejich firma něčeho hmatatelného dosáhla. To znamená, že někdy méně riskují, ale na druhou stranu přináší i určitou jistotu a stabilitu. Ženy jsou velmi schopné i při řízení podniku – dokážou snadněji dojít ke kompromisu a empaticky pracovat jak se zaměstnanci, tak se svými obchodními protějšky. Navíc často dokážou vycítit vhodnou podnikatelskou příležitost tam, kde by ji muž ani nehledal. Pro ženu je její podnik “dítětem“ – věnuje se mu opravdu naplno a vkládá do něj i srdce.

Jaký máte názor na kvóty? Byly by užitečným nástrojem, nebo slepou uličkou?

Kvóty v podnikání nejsou správnou cestou, zvlášť v prostředí malých a středních firem. Zdravé podnikatelské prostředí kvóty nepotřebuje. Nejlepším důkazem toho je právě poměrně razantní nástup žen do českého podnikatelského světa v posledních letech. Na druhou stranu vytváření specifického zázemí pro podnikání a vůbec uplatnění žen ze strany státu je potřebné.

Jsou pro vás střední a malé firmy důležitými klienty?

Samozřejmě. ČSOB však poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým osobám, malým a středním podnikům a korporátním a institucionálním klientům. V retailovém bankovnictví v ČR působí banka pod základními obchodními značkami – ČSOB, Era a Poštovní spořitelna. Klienti jsou obsluhováni prostřednictvím poboček ČSOB, Era Finančních center a na obchodních místech České pošty (Poštovní spořitelna), kde jsou nabízeny i produkty a služby celé skupiny ČSOB.

Firemní bankovnictví ČSOB se zaměřuje na podporu českých společností a podnikatelů s cílem být dlouhodobým a důvěryhodným partnerem v jejich podnikání. Našim klientům dodáváme moderní řešení v oblasti platebního styku, jejich růst podporujeme prostřednictvím bohaté palety úvěrových produktů pro financování jak provozních potřeb, tak investičních záměrů. Uvědomujeme si i nutnost omezení specifických rizik zahraničního obchodu – nabízíme tedy i specifické instrumenty omezující exportní a importní rizika a zajišťujeme rizika měnová.

Máte pro letošek nějakou zajímavou novinku, ať už v souvislosti s ženami-podnikatelkami, nebo Vaším působením na bankovním trhu obecně?

Poslední novinky souvisí se zaváděním moderních technologií v oblasti platebního styku. Na podzim loňského roku jsme spustili komerční provoz mobilních platebních terminálů, více než 3 roky klientům poskytujeme možnost obsluhy jejich financí přes smartbanking (aplikace, kterou je možné stáhnout si do chytrého telefonu či tabletu). Jednou z posledních novinek je také prodloužená záruka u kreditní karty a pojištění zboží zakoupeného kreditní kartou včetně displejů u chytrých telefonů a tabletů.

V letošním roce jsme spustili projekt „Hledá se obchod“. Tento projekt je prospěšný nejen široké veřejnosti, ale především i podnikatelům (mužům, ženám bez rozdílu). Těm ČSOB může nabídnout konkurenční výhodu v podobě unikátních dat a ve znalosti tržního prostředí v konkrétní lokalitě. Podnikatelky i podnikatelé pak mohou uvažovat o realizaci nového obchodu či služby v daném místě. Další novinky plánujeme a určitě brzy představíme.

Zaujal Vás některý z podnikatelských příběhů finalistek Ocenění Českých Podnikatelek?

Obdivuhodné jsou příběhy všech finalistek. Vybrat z nich pouze jeden by nebylo spravedlivé a uvědomujeme si, že vybrat skutečné vítězky OČP je opravdu velmi tvrdý oříšek.

Součástí Ocenění Českých podnikatelek je Cena ČSOB – Výjimečná podnikatelka. Proč jste se stali patronem právě této ceny?

ČSOB podporuje v rámci svého působení na českém trhu malé a střední podnikatele a tato podpora celkem logicky vyústila i ve spolupráci s OČP. Projekt Ocenění Českých Podnikatelek nám dává větší příležitost zaměřit se i na podporu podnikatelek a pomoci jim čelit každodenním specifickým výzvám. Naše partnerství nám umožnilo objevit spoustu zajímavých obchodních i osobních příběhů žen podnikatelek. Vážíme si žen podnikatelek, které vybudovaly vlastní firmu a úspěšně ji řídí, a chceme je podporovat.

Jsou z Vašeho pohledu české podnikatelky něčím výjimečné?

Určitě. Ženy podnikatelky musí svoji profesní dráhu, tedy vybudování a řízení firmy, většinou skloubit i s mateřstvím a s péčí o rodinu. Žena tak musí zároveň zvládat roli matky a roli podnikatelky, což je často vlastně i její výhodou, neboť má výborné organizační a manažerské schopnosti, které využije jak doma, tak při řízení podniku. Mnoho českých podnikatelek začalo se svým podnikáním dokonce během mateřské dovolené a dnes řídí úspěšné podniky. Ženy tak i přes často nepříznivou výchozí pozici zvládnou vybudovat prosperující firmu, v tom tkví jejich výjimečnost. Velmi často se dokážou úspěšně prosadit i v dosud spíš mužských oborech a i za to si zaslouží náš respekt a obdiv.

Jaké jsou vize a trendy v platebních metodách v dalších letech? Jak tento vývoj může pomoci podnikatelkám?

Nové trendy se projevují zejména v oblasti placení. Mobilní platební terminály, bezkontaktní platební karty, možnost platit mobilem a další platební technologie usnadňují život všem podnikatelům a podnikatelkám. Jsou bezpečnější, rychlejší a přináší mnohem více plateb. Stojí za to být součástí tohoto pokroku, protože svět obchodu se s novými trendy dramaticky mění směrem k světu elektronickému. V blízké budoucnosti poroste význam internetových nákupů a internetového výběru zboží, zákazníky bude možné získat převážně na čas velmi úspornou obsluhou se zachováním širokého výběru a zárukou rychlých dodacích lhůt a vysoké kvality.

Chtěli byste něco českým podnikatelkám sami vzkázat?

Ať se nebojí překonávat další výzvy, ať pokračují v trendu sebeprosazování a jsou úspěšné! Naše banka jim bude nablízku proto, aby se mohly věnovat svým rostoucím firmám. Ve finančních otázkách v ČSOB najdou vždy silného a odpovědného partnera.

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013