úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Učíme úspěch
Podporujeme podnikatelky

Učíme úspěch

rozhovor s Mgr.Štěpánem Mikou, ředitelem institutu Central European Management Institute

Představte nám krátce institut. Co nabízíte? Čím jste jedineční? Odlišní?

Institut CEMI je předním specialistou na MBA a LLM vzdělávání evropské úrovně, dostupné pro studenty z České republiky a Slovenska. Patří mezi nejvýznamnější a největší poskytovatele MBA a LLM studia ve střední Evropě. Roční online studium umožňuje získat profesní vzdělání i časově vytíženým studentům, kteří díky nejmodernějšímu e-learningovému systému Fronter mohou studovat v čase a místě, které jim nejlépe vyhovuje. Institut CEMI také poskytuje možnost zdravotně handicapovaným lidem získat stipendium na studium MBA či LLM a studovat tak zcela bezplatně.

Druhým rokem spolupracujete na projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK. Proč jste se do něj zapojili a kde vidíte možnosti spolupráce?

Pro nás je tato spolupráce velmi cenná a proto si jí velice vážíme. Náš institut se snaží podporovat rovnost mužů a žen a proto se naprosto s myšlenkou OCP ztotožňujeme. Rádi podpoříme úspěšné a schopné ženy, které na poli byznysu vyhrávají a dnes slaví úspěch. Je to pro nás radost a také motivace, abychom dosáhli většího procenta žen, které se budou moci dále profesně vzdělávat a podporovat tak svůj sen.

Oproti loňskému ročníku jste se stal porotcem, ale vzdali jste se patronace nad jednou z kategorií. Proč k těmto změnám došlo?

Nabídku dělat porotce v prestižní soutěži OCP jsem přijal bez váhání a vnímám ji jako velkou zodpovědnost, ale také příležitost, dozvědět se více o ženách v českém byznyse, a to nejen o jejich úspěších, ale také problémech a potřebách. Náš institut se dlouhodobě věnuje vzdělávání žen v manažerských pozicích, a proto věřím, že tento osobní pohled bude i pro mě velmi cennou zkušeností. Stejně jako loni, i letos věnujeme jedné z vítězek MBA či LLM studium zdarma, a i proto je možnost poznat tyto výjimečné ženy a jejich další profesní plány osobně velmi důležitá.

Myslíte si, že dobré vzdělání otvírá ve světě byznysu jinak zavřené dveře?

Chce-li být člověk úspěšný a něčeho dosáhnout, je nutné, aby se průběžně vzdělával a pracoval na svých schopnostech a kvalitách. Profesní příběhy našich 250 úspěšných absolventů jsou zdárnými důkazy toho, že studium MBA na našem institutu pomáhá v dalším profesním i osobním rozvoji. Díky studiu MBA absolvent získá klíč k zavřeným dveřím velkého světa byznysu.

Jaká je v ČR dostupnost dosažení MBA nebo LLM titulu?

V České republice MBA a LLM studium nabízí několik desítek institucí. Je však na každém zájemci aby si ujasnil, co je pro něho důležité a na základě toho si vybral vhodnou instituci pro svůj rozvoj a zvýšení kvalifikace. Jednou z našich hlavních předností je špičkový lektorský tým, kombinující odborníky z praxe, kteří jsou zároveň často i univerzitními pedagogy a dovedou tak své poznatky dále předávat svým studentům. Zároveň se značně lišíme od jiných škol formou poskytovaného vzdělání, kdy naše online studium je šito na míru i časově vytíženým zaměstnancům či podnikatelům. Máme za sebou již šest úspěšných ročníků a celou řadu spokojených absolventů, kteří tak potvrzují úroveň dosaženého vzdělání.

Je možné, aby váš institut studovala i osoba bez vysokoškolského titulu? Za jakých podmínek?

Ano, zájemce o studium MBA či LLM na našem institutu nemusí mít dokončené vysokoškolské vzdělání, a to v případě, má-li úplné středoškolské vzdělání s maturitou s doloženou manažerskou praxí. V ostatních případech je nutností mít vysokoškolské vzdělání minimálně bakalářského stupně.

Jaké obory nabízíte? Který je nejžádanější?

Institut CEMI nabízí studium v sedmi prestižních oborech a to: Management zdravotnictví, Bezpečnostní a krizový management, Ekonomika a finanční management, Veřejná správa, Management obchodu, Executive MBA a nově otevřený obor Corporate Master of Laws (LLM). Od října 2014 zároveň plánujeme otevřít další dva nové obory v anglickém jazyce vyučované mezinárodním týmem lektorů. Mezi nejžádanější obory v současnosti patří Executive MBA, Management zdravotnictví a Management obchodu.

Studují u vás více ženy nebo muži? Jaké je věkové rozpětí?

O studium MBA a LLM na našem institutu se stále ještě zajímá více mužů. V právě probíhajícím ročníku studia evidujeme přibližně 31% studentek, což v porovnání s předchozími ročníky, kdy byl tento podíl o 7% nižší, znamená zvyšující se tendenci. Stále je to však poměrně málo, vzhledem k tomu, že se nejedná o technicky zaměřené obory, které by pro ženy nebyly atraktivní. Do budoucna bychom chtěli toto číslo dále zvedat, proto se snažíme zastoupení žen mezi studenty podpořit právě spoluprací s OCP. Nejvíce zastoupenou věkovou kategorií našich studentů je kategorie 31 – 40 let, studium však není věkově nijak omezeno, našemu nejstaršímu absolventovi tak bylo 72 let.

Odkud nabíráte profesory/lektory? Jakou formou probíhá výuka?

Naprostou většinu lektorů si vybíráme přímo my, sami je oslovujeme s nabídkou spolupráce na základě jejich zkušeností v dané odbornosti a referencí. Měsíčně dostávám desítky životopisů od lektorů, kteří by měli zájem u nás vyučovat, naprostou většinu však odmítáme. Naším cílem je dlouhodobě stabilní a zkušený lektorský tým a to se nám daří plnit. Studium se zahajuje celodenním soustředěním studentů v moderních výukových prostorách v centru Prahy v budově City Tower, kde se studenti mohou seznámit se svými kolegy a také s jednotlivými lektory, se kterými mají možnost během semestru komunikovat přes Skype, e-mail, telefonicky či osobně. Dále výuka probíhá online formou přes e-learningový studijní systém Fronter, kam lektoři průběžně umisťují studijní materiály.

Mgr. Štěpán Mika je od roku 2011 ředitelem institutu CEMI (Central European Management Institute). Vysokoškolské vzdělání získal v oborech Mezinárodní vztahy a Ekonomika a management obchodu. V minulosti působil na manažerských postech v mezinárodních společnostech, jako je např. Office Depot nebo Škoda Auto. Hovoří anglicky a německy, volný čas tráví nejraději s rodinou.

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013