úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

Propojování, vzájemná inspirace a rozvoj
Úvodník

Propojování, vzájemná inspirace a rozvoj

Vážené a milé dámy,

velice si vážím toho, že jsme během sedmi let vytvořili tak zajímavou skupinu žen z celé České republiky. Neustálé vzájemné propojování talentovaných, šikovných a úspěšných Češek vede nejen k vzájemné inspiraci, ale i k osobnímu a profesnímu rozvoji nás všech.

Od počátku letošního roku jsme již uspořádali dvě klubová setkání, o kterých se v tomto zpravodaji také dočtete. Poslední plánované setkání s názvem PRODAT – UDRŽET – PŘEDAT aneb VÍTE, JAKOU HODNOTU MÁ VAŠE FIRMA? se uskutečnilo 8. dubna.

Ostatní informace se budete dozvídat nejen na našich setkáních, o kterých vás budeme vždy včas informovat, ale také v dalších číslech zpravodaje a na našich facebookových stránkách.

Těším se na letošní ročník a věřím, že opět objevíme další obdivuhodné ženy.

Přeji Vám vše dobré
S úctou

Helena Kohoutová
zakaldatelka
Ocenění Českých Podnikatelek

Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013