úvodní stránka

Vydává Agentura Helas ve spolupráci s Franchising.cz

TISKOVÁ KONFERENCE Počet českých podnikatelek roste
Události

TISKOVÁ KONFERENCE Počet českých podnikatelek roste

Praha, 5. června 2014, Klášter minoritů sv. Jakuba

Oproti loňskému roku vzrostl počet Češek, které jsou 100% majitelkou společnosti, z 11.885 na 18.463. Díky tomu se do 7. ročníku soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK - OCP, který dnes vyhlásila zakládající Agentura Helas, může zapojit až 626 podnikatelek s nejlepším hodnocením.

Patronkou 7. ročníku je Libuše Šmuclerová, generální ředitelka Ringier Axel Springer CZ. Zahajovací tisková konference odstartovala možnost přihlášek do letošního ročníku soutěže, jejichž uzávěrka je 25. září 2014 do 12.00hod. Hlavními partnery jsou již tradičně Allianz pojišťovna a nově Microsoft ČR. Odborným garantem je CRIF – Czech Credit Bureau, auditorem projektu pak NSG Morison.

Za 7 let porota vybírala z celkového počtu 72 018 podnikatelek, kdy v semifinále soutěžilo 1.747 žen. Z toho vzešlo za 6 let celkově 170 finalistek a následně 52 vítězek s nejlepšími ekonomickými výsledky, kdy některé z firem dosahovaly obratu až 3,6 miliard.

Mým impulsem pro založení projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP byla před 7 lety snaha upozornit na to, v čem můžeme ovlivnit svoji budoucnost, jak rozvinout naše podnikání, lépe řídit náš život, ale také ohlédnout se a uvědomit si, co všechno jsme dokázaly a vytvořily. Věřím, že snaha zasluhuje ocenění. Letošní mimořádné výsledky, téměř dvojnásobný počet podnikatelek a jejich spontánní reakce nás vedly k uspořádání konference Woman in Business a připravujeme změnu strategie našeho klubu,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka projektu a dodává „Mojí filozofií je, že každý člověk je zodpovědný sám za sebe. Nejen své okolí ale i společnost obecně ovlivňujeme svými činy, chováním a smýšlením. Tak se tvoří společnost. Proto v souvislosti s projektem často hovořím o hodnotách a společenské odpovědnosti. Važme si samy sebe.“

Dvojnásobný nárůst letošních semifinalistek, které prošly striktním ratingovým sítem, je určitým signálem zlepšující se nálady podnikatelského prostředí u firem rodinného typu, což v loňském roce ještě spíše svědčilo o opačné tendenci. Tento mírný optimismus je způsoben, spíše než ekonomickým oživením, začínající zaangažovaností nástupců majitelů firem, a to jak dětí, tak mladších manažerů či externích poradců do jejich podnikání. Ti mají optimističtější, mnohdy i jiný náhled na chod firmy než zakladatelé, kteří bývají více konzervativní. Přesto jsme skeptičtí v dalším nárůstu prosperujících firem rodinného typu, jelikož stále malé procento z nich bere předání firmy na lehkou váhu, přestože se to bude převážné většiny z nich, tedy těch co začali v 90. letech podnikat, týkat. Proto se obáváme, že pokud nezačnou podnikatelé již nyní řešit co s firmou v budoucnosti, a to i za 10 let, prognóza, že jen 30 % podnikatelů se podaří převést firmu z 1. na 2. generaci se začne bohužel vyplňovat“, komentuje podnikatelské prostředí Radka Prachařová, manažerka vnějších vztahů z poradenské firmy NSG Morison.

Ženy jako majitelky obchodních společností vykazují lepší průměrný rating při porovnání s aktivními obchodními společnostmi na celém trhu,“ uvedl na konferenci Pavel Finger, člen představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která je odborným garantem soutěže Ocenění Českých Podnikatelek. „Přitom z celkového počtu všech obchodních společností je 18,5 tisíce, tedy v přepočtu pouze 4,7% z nich, vlastněno českými ženami podnikajícími již před rokem 2010,“ upřesnil Pavel Finger a dodal: „Z pohledu těchto výsledků našeho hodnocení si lze jen přát, aby podíl žen podnikatelek u nás do budoucna rostl.“

Domnívám se, že nárůst žen podnikatelek i odpovídá obecnému trendu, kterým je nutnost flexibility v praxi. To je věc, kterou obecně zaměstnavatelé umí ženám málo kdy nabídnout“, říká Helena Kohoutová. „Pokud o něčem hovořím, snažím se, aby to bylo podloženo zkušeností. V letošním roce tedy i projekt prochází malou revolucí a celý systém pro registraci podnikatelek, komunikaci s porotci, ale i s interním týmem jsme založili na nových technologiích, zejména službě Office 365,“ dodává zakladatelka.

Podle naší nové studie Mobilita ve světě malých a středních podniků volá 76 % zaměstnanců českých malých a středních firem po možnosti přistupovat k dokumentům odkudkoli a spolupracovat s kolegy na dálku. Již dnes 70 % z nich pracuje přesčas a většina čeká, že letos jejich vytížení vzroste,“ řekl Martin Tolar, ředitel pro malé a střední podniky, Microsoft ČR. „Firmy, které dokážou využívat moderní technologie, rostou až o 15 % rychleji než ostatní. Zajímavé je, že technologicky progresivní firmy založené ženami dosahují v průměru stejných či vyšších tržeb než firmy vlastněné muži. Jsem proto rád, že můžeme díky tomuto projektu pomoci českým podnikatelkám využít tyto příležitosti na maximum.“

Kritéria hodnocení:

Do OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta, který jejich firmu doporučil na základě analýzy, která zohledňuje dostupnost účetních závěrek za roky 2010-2012, minimální roční obrat firem od 10 milionů Kč (tržby roku 2012) a hodnocení iRating ve stupních 1-11. Splňovat musí pravidlo 100% vlastnictví a českého občanství. Doba podnikání musí být minimálně 4 roky.

Soutěžní kategorie:

„Česká podnikatelka, která podnik vlastní a řídí“

Udělují se ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (roční obrat 10 – 30 milionů Kč), Střední společnost (roční obrat 30-80 miliónů Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 miliónů Kč a více).

„Výjimečná podnikatelka“
Hodnotí se vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a jiných aspektů její činnosti.

„Cena za inovativní řešení“ je udělována pod patronací Allianz
Hodnotí se inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena.

„Inovace jsou v posledních letech hnacím motorem růstu pojišťovny Allianz. Protože si uvědomujeme jejich nezbytnost a přínos, rádi jsme zaštítili tuto kategorii v soutěži Ocenění českých podnikatelek,“ řekl Pavel Jechort, ředitel marketingu Allianz pojišťovny.

„Výjimečný růst firmy“ je udělována pod patronací Microsoft
Hodnotí se výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena.

Soutěž byla založena v roce 2008. Jejím cílem je podpora českých žen, podnikatelek. Umožňuje ocenit ženy jako osobnosti a poukázat na významné projekty nebo inovace v různých oborech, které české firmy pod jejich vedením přinášejí na český nebo evropský trh. Projekt nehovoří pouze o byznysu a úspěchu, ale i hodnotách a společenské odpovědnosti českých žen a podnikatelského prostředí obecně.

Vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním vyhlášení 6. listopadu 2014 v prostorách Kongresového centra v Praze. Více informací o soutěži naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz.

 

 

minigalerie k článku TISKOVÁ KONFERENCE Počet českých podnikatelek roste minigalerie k článku TISKOVÁ KONFERENCE Počet českých podnikatelek roste minigalerie k článku TISKOVÁ KONFERENCE Počet českých podnikatelek roste minigalerie k článku TISKOVÁ KONFERENCE Počet českých podnikatelek roste minigalerie k článku TISKOVÁ KONFERENCE Počet českých podnikatelek roste minigalerie k článku TISKOVÁ KONFERENCE Počet českých podnikatelek roste minigalerie k článku TISKOVÁ KONFERENCE Počet českých podnikatelek roste
Ocenění českých podnikatelek

Archiv zpravodajů

© code&design VosK Praha 2013